Zespoły robocze

Drukuj

Kadencja 2020-2024

 

Zespół ds. Dyplomowania

Prof. dr hab. Jarosława Rutkowska (Przewodnicząca)

Dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW

Dr inż. Beata Bilska

Dr Anna Ciecierska

Dr inż. Monika Marcinkowska-Lesiak

Dr inż. Katarzyna Najman

Dr inż. Agnieszka Tul-Kryszczuk

 

Zespół ds. Weryfikacji Dokumentacji Programów Studiów

Dr inż. Małgorzata Stachoń (Przewodnicząca)

Dr inż. Beata Bilska

Dr inż. Olga Januszko

Dr inż. Katarzyna Najman

Dr inż. Ewelina Pogorzelska-Nowicka

Dr inż. Agnieszka Tul-Kryszczuk

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Joanna Kałuża, prof. SGGW (Przewodnicząca)

Dr inż. Katarzyna Dziendzikowska

Dr inż. Ewa Halicka

Dr inż. Katarzyna Kajak-Siemaszko

Dr inż. Anna Onopiuk

Dr inż. Anna Sadowska

Dr inż. Monika Zielińska-Pukos

 

Zespół ds. Hospitacji Zajęć Dydaktycznych

Dr hab. Lucyna Kozłowska, prof. SGGW (Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Agata Wawrzyniak  

Dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGGW

Dr hab. Iwona Kowalczuk

Dr hab. Jarosław Wyrwisz, prof. SGGW

Dr hab. Dorota Zielińska, prof. SGGW

 

Zespół ds. Upowszechniania Oferty Dydaktycznej Wydziału Żywienia Człowieka

Dr inż. Aleksandra Kołota (Przewodnicząca)

Dr inż. Agata Białecka-Dębek

Dr inż. Artur Głuchowski

Dr inż. Monika Marcinkowska-Lesiak

Dr inż. Anna Sadowska

Mgr Dominika Skolmowska

 

Zespół ds. Inicjatyw Społecznych Wydziału Żywienia Człowieka

Dr inż. Elżbieta Wierzbicka (Przewodnicząca)

Dr inż. Joanna Rachtan-Janicka

Dr inż. Elżbieta Rosiak

Dr inż. Julita Szlachciuk

Mgr Monika Hanula

Mgr inż. Agnieszka Sitek