Zespoły robocze

Drukuj

Kadencja 2019-2020

 

Zespół ds. Programów Nauczania

Przewodnicząca: prof. dr hab. Jadwiga Hamułka

Sekretarz: Dr hab. Dominika Guzek, prof. SGGW

Dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW

 

Zespół ds. Programów Nauczania na kierunku: Dietetyka

Przewodnicząca: Dr hab. Ewa Lange

Dr hab. Joanna Kałuża, prof. SGGW

Dr inż. Katarzyna Kozłowska

Dr inż. Katarzyna Lachowicz

Dr inż. Michał Oczkowski

 

Zespół ds. Programów Nauczania na kierunku: Żywienie człowieka i ocena żywności

Przewodnicząca: Dr hab. Krystyna Rejman, prof. SGGW

Dr hab. Renata Kazimierczak

Dr inż. Anna Sadowska

Dr inż. Elżbieta Wierzbicka

Dr inż. Iwona Wojtasik-Kalinowska

 

Zespół ds. Programów Nauczania na kierunku: Gastronomia i hotelarstwo

Przewodnicząca: Dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW

Dr hab. Marta Sajdakowska

Dr hab. Joanna Trafiałek

Dr inż. Robert Zaremba

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: Dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

Sekretarz: Dr inż. Anna Piotrowska

Dr hab. Jerzy Gębski

Dr hab. Magdalena Górnicka

Dr hab. Joanna Myszkowska-Ryciak

Dr hab. Dominika Średnicka-Tober

Mgr inż. Mateusz Gemba (przedstawiciel doktorantów)

Marta Zabielska (przedstawiciel studentów)

 

Zespół ds. Hospitacji zajęć dydaktycznych

Przewodnicząca: Dr hab. Lucyna Kozłowska

Sekretarz: Dr hab. Dorota Zielińska

Dr hab. Iwona Kowalczuk

Dr hab. Dariusz Włodarek

Dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans

Dr inż. Jarosław Wyrwisz

 

Zespół ds. Promocji

Przewodnicząca: Dr inż. Monika Hoffmann

Sekretarz: Dr inż. Joanna Rachtan-Janicka

Dr hab. Anna Harton – ds. kontaktu ze szkołami

Dr inż. Marta Jeruszka-Bielak – ds. olimpiad

Dr inż. Katarzyna Dziendzikowska

Dr inż. Tomasz Królikowski

Dr inż. Marzena Tomaszewska

Dr inż. Robert Zaremba

Dr inż. Artur Głuchowski

Mgr inż. Sabina Karp

Alicja Jagodzińska (przedstawiciel studentów)

 

Rada Biblioteczna

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Agata Wawrzyniak

Dr hab. Magdalena Gantner

Dr inż. Magdalena Seta (Kierownik Biblioteki Wydziałowej)