Zamówienia publiczne

Drukuj

Informacje o zamówieniach publicznych

Planowane postępowania o wartości przekraczającej 30 000 euro w ramach Instytutu w roku 2020 - pobierz tutaj.

Planowane postępowania o wartości przekraczającej 30 000 euro w ramach Wydziału w roku 2019 - pobierz tutaj.

Planowane postępowania o wartości przekraczającej 30 000 euro w ramach Wydziału w roku 2018 - pobierz tutaj.

Planowane postępowania o wartości przekraczającej 30 000 euro w ramach Wydziału w roku 2017 - pobierz tutaj.