Władze Wydziału

Drukuj
Prof. dr hab. Jadwiga Hamułka<br/>

Prof. dr hab. Jadwiga Hamułka

Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka

Dr hab. Dominika Guzek<br/>prof. SGGW

Dr hab. Dominika Guzek
prof. SGGW

Prodziekan Wydziału Żywienia Człowieka