Rada Programowa

Drukuj

RADA PROGRAMOWA WYDZIAŁU ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Prof. dr hab. Jadwiga Hamułka – Dziekan Wydziału

Dr hab. Dominika Guzek, prof. SGGW – Prodziekan

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dyrektor Instytutu

Dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW – Z-ca Dyrektora ds. kształcenia

Kierownicy Katedr:

Dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW – Katedra Żywienia Człowieka

Dr hab. Ewa Lange – Katedra Dietetyki

Dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina – Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Dr hab. Ewelina Hallmann – Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW – Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Dr hab. Andrzej Półtorak – Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Członkowie:

Prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz

Dr hab. Joanna Kałuża, prof. SGGW

Prof. dr hab. Jarosława Rutkowska

Dr hab. Eliza Kostyra

Dr hab. Mariusz Maciejczak – dyscyplina: Ekonomia i finanse

Dr inż. Jacek Czarnecki – przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego

Przedstawiciele studentów:

Alicja Jagodzińska

Marta Zabielska

Aleksandra Zembrowska

Karol Dąbrowa