Koordynatorzy

Drukuj

Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

Koordynator ds. Zapobiegania Dyskryminacji i Mobbingowi

Prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz

Zgłoszenia mailowe lub osobiste w sytuacjach, w których rozwiązaniu Koordynator może być pomocny. List mailowy proszę zatytułować „Problem do rozwiązania”.  Adres do korespondencji mailowej tutaj.

Koordynator ds. Równego Traktowania Pracowników Instytutu i Studentów Wydziału

Prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz

Zgłoszenia mailowe lub osobiste w sytuacjach, w których rozwiązaniu Koordynator może być pomocny. List mailowy proszę zatytułować „Problem do rozwiązania”.  Adres do korespondencji mailowej tutaj.

Koordynator ds. Praktyk na kierunku - Żywienie człowieka i ocena żywności

Dr inż. Monika Hoffmann

Koordynator ds. Praktyk na kierunku - Dietetyka

Dr inż. Aleksandra Kołota

Koordynator ds. Praktyk na kierunku - Gastronomia i hotelarstwo

Dr inż. Artur Głuchowski

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej

Dr inż. Katarzyna Świąder

Koordynator ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Prof. dr hab. Jarosława Rutkowska

Koordynator ds. Nauczania przez Internet

Dr hab. Wacław Laskowski, prof. SGGW

Koordynator ds. Upowszechniania Wiedzy:

Dr inż. Ewa Fűrstenberg

Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych

Dr inż. Piotr Sałek

Zgłoszenia mailowe lub osobiste w sytuacjach, w których rozwiązaniu Koordynator może być pomocny. List mailowy proszę zatytułować „Problem do rozwiązania”.  Adres do korespondencji mailowej tutaj.

Koordynator ds. Samooceny Systemu Kontroli Zarządczej

dr hab. Renata Kazimierczak

Koordynator ds. Promocji

dr inż. Monika Hoffmann

Koordynator ds. Kontaktu ze Szkołami

Dr hab. Anna Harton

Koordynatora ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Dr hab. Marta Sajdakowska