Koordynatorzy

Drukuj

Koordynator ds. Jakości Kształcenia:

Dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

Koordynator ds. Praktyk na kierunku - Żywienie człowieka i ocena żywności:

Dr inż. Monika Hoffmann

Koordynator ds. Praktyk na kierunku - Dietetyka:

Dr inż. Aleksandra Kołota

Koordynator ds. Praktyk na kierunku - Gastronomia i hotelarstwo:

Dr inż. Artur Głuchowski

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej:

Dr inż. Katarzyna Świąder

Koordynator ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:

Dr hab. Jarosława Rutkowska, prof. SGGW

Koordynator ds. Nauczania przez Internet:

Dr hab. Wacław Laskowski, prof. SGGW

Koordynator ds. Upowszechniania Wiedzy:

Dr inż. Ewa Fűrstenberg

Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych

Dr inż. Piotr Sałek