Koordynatorzy

Drukuj

Koordynator ds. Jakości Kształcenia Dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

Sugestie związane z optymalizacją jakości kształcenia można kierować do Koordynatora ds. Jakości Kształcenia, korzystając z anonimowego  "Okna jakości" tutaj.

Koordynator ds. Równego Traktowania  Prof. dr hab. Barbara Pietruszka

Koordynator ds. Praktyk na Kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności Dr inż. Katarzyna Kozłowska

Koordynator ds. Praktykna Kierunku Dietetyka Dr inż. Katarzyna Lachowicz

Koordynator ds. Praktyk na Kierunku Gastronomia i hotelarstwo Dr inż. Marlena Pielak

Koordynator ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów Dr inż. Katarzyna Świąder

Koordynator ds. Nauczania przez Internet Dr hab. Wacław Laskowski, prof. SGGW

Koordynator ds. Studentów z Niepełnosprawnością Dr inż. Piotr Sałek 

Zgłoszenia mailowe lub osobiste w sytuacjach, w których rozwiązaniu Koordynator może być pomocny. List mailowy proszę zatytułować „Problem do rozwiązania”.  Adres do korespondencji mailowej tutaj.

Koordynatora ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów Dr hab. Marta Sajdakowska

Koordynator ds. Studiów Anglojęzycznych Dr inż. Michał Oczkowski

Koordynator ds. Postępowania Rekrutacyjnego Dr inż. Dawid Madej