Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

Drukuj

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

Sekretariat: mgr inż. Grażyna Wasiak - Zys, pokój 1090, tel.: 22 59 37 040

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Anna Piotrowska
e-mail: anna_piotrowska@sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 043

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGGW

22 59 37 052

1100

eliza_kostyra@sggw.edu.pl

dr hab. Magdalena Gantner, prof. SGGW

22 59 370 43

1085

magdalena_gantner@sggw.edu.pl

dr inż. Monika Hoffmann

22 59 37 044

1086

monika_hoffmann@sggw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Najman

22 59 37 055

1088

katarzyna_najman@sggw.edu.pl

dr inż. Joanna Rachtan-Janicka

22 59 37 045

1087

joanna_rachtan_janicka@sggw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Świąder

22 59 37 047

1089

katarzyna_swiader@sggw.edu.pl

dr inż. Anna Piotrowska

22 59 37 043

1085

anna_piotrowska@sggw.edu.pl

dr inż. Anna Sadowska

22 59 37 055

1088

anna_sadowska@sggw.edu.pl

dr inż. Rita Karaś

urlop

1089

rita_rakowska@sggw.edu.pl

mgr inż. Klaudia Kulik

22 59 37 045

1087

klaudia_kulik@sggw.edu.pl

Inni pracownicy

mgr inż. Grażyna Wasiak - Zys

22 59 37 004

1090

grazyna_wasiak_zys@sggw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Żebrowska-Krasuska

22 59 37 040

1090

malgorzata_zebrowska_krasuska@sggw.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Maciej Bazarnik

22 59 37 040

1073

maciej_bazarnik@sggw.edu.pl

mgr inż Daniel Knysak

 

1073

daniel_knysak@sggw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Król

22 59 37 055

1088

katarzyna_krol@sggw.edu.pl

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Franciszek Świderski

22 59 37 040

1072

franciszek_swiderski@sggw.edu.pl

dr hab. Wanda Kawecka, prof. nadzw. SGGW

 

 

 

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Analiza sensoryczna żywności; zaawansowane metody analizy sensorycznej; towaroznawstwo żywności przetworzonej; żywność wygodna; żywność funkcjonalna; towaroznawstwo nowoczesnej żywności; współczesne trendy w technologii żywności; żywność pochodzenia roślinnego; żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego; suplementy diety; projektowanie produktu żywnościowego; towaroznawstwo nowej żywności (novel food); biologia.