Zakład Żywności Ekologicznej

Drukuj

Zakład Żywności Ekologicznej

Sekretariat: pokój 1105, tel.: 22 59 37 039, fax: 22 59 37 036

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Renata Kazimierczak
e-mail: renata_kazimierczak@sggw.pl, tel.: 22 59 37 035

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

22 59 37 038

1102

ewa_rembialkowska@sggw.pl

dr hab. Ewelina Hallmann

22 59 37 036

1104

ewelina_hallmann@sggw.pl

dr hab. Renata Kazimierczak

22 59 37035

1103

renata_kazimierczak@sggw.pl

dr hab. Dominika Średnicka-Tober

22 59 37035

1103

dominika_srednicka_tober@sggw.pl

dr Marcin Barański

22 59 37037

1101

marcin_baranski@sggw.pl

Inni pracownicy

       

Doktoranci

mgr inż. Alicja Ponder

22 59 37 036

1104

alicjaponder@interia.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Ekologia i ochrona środowiska; surowce spożywcze; żywność ekologiczna; towaroznawstwo produktów rolniczych pochodzenia zwierzęcego; towaroznawstwo surowców spożywczych; ekologiczne metody produkcji żywności; nowoczesne metody analizy żywności; nowoczesne technologie i standaryzacja żywności; współczesne trendy w technologii żywności; produkty ekologiczne w żywieniu człowieka; ekologiczne aspekty żywności, żywienia i zdrowia; rolnictwo ekologiczne a środowisko i zdrowie; towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego; towaroznawstwo żywności; ekologia krajobrazu; żywność tradycyjna i ekologiczna; ecological aspects of food and nutrition.