Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Drukuj

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Sekretariat: pokój 1090, tel.: 22 59 37 040
kzft@sggw.edu.pl   

 

Kierownik Katedry

dr hab.  Eliza Kostyra, prof. SGGW
e-mail: eliza_kostyra@sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 052

 

Główne kierunki badawcze

  • Ocena jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności funkcjonalnej i wygodnej.
  • Ocena właściwości funkcjonalnych i prozdrowotnych składników bioaktywnych żywności, w tym żywności specjalnego żywieniowego przeznaczenia, substancji dodatkowych i suplementów diety.
  • Ocena porównawcza jakości surowców i produktów spożywczych pochodzenia ekologicznego i konwencjonalnego oraz ich właściwości prozdrowotnych.
  • Doskonalenie metod analitycznych i sensorycznych w ocenie żywności funkcjonalnej, wygodnej i ekologicznej.
  • Projektowanie składu, jakości i wartości odżywczej żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
  • Zapobieganie celiakii oraz alergii pokarmowej u dzieci.

 

Główne osiągnięcia

Udowodnienie, że surowce z produkcji ekologicznej zawierają istotnie więcej związków bioaktywnych niż surowce z produkcji konwencjonalnej oraz że organizmy zwierząt doświadczalnych funkcjonują inaczej w warunkach żywienia paszą ekologiczną niż konwencjonalną.

Identyfikacja wpływu różnych czynników przed - oraz poubojowych na wartość odżywczą i jakość sensoryczną mięsa wołowego.

Wdrożenie nowej metodyki badawczej w ocenach sensorycznych Nappingu® i ultraszybkiego profilowania.

Udoskonalenie metod oceny sensorycznej oraz analityki związków bioaktywnych.