Zakład Podstaw Żywienia

Drukuj

Zakład Podstaw Żywienia

Sekretariat: mgr inż. Mariola Araucz, tel.: 22 59 37 113, pokój nr 2109, e-mail: zpz@sggw.edu.pl 

 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Barbara Pietruszka
e-mail: barbara_pietruszka@sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 118

 

Nauczyciele akademiccy 

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Barbara Pietruszka

22 59 37 118

2123

barbara_pietruszka@sggw.edu.pl

prof. dr hab. Agata Wawrzyniak

22 59 37 111

2125

agata_wawrzyniak@sggw.edu.pl

dr hab. Joanna Kałuża, prof. nadzw. SGGW

22 59 37 124

2126

joanna_kaluza@sggw.edu.pl

dr inż. Olga Januszko

22 59 37 127

2135

olga_januszko@sggw.edu.pl

dr inż. Dorota Czerwińska          

22 59 37 116

2128

dorota_czerwinska@sggw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Kozłowska

22 59 37 115

2127

katarzyna_kozlowska@sggw.edu.pl

dr hab. Ewa Sicińska

22 59 37 110

2124

ewa_sicinska@sggw.edu.pl

dr inż. Elżbieta Wierzbicka

22 59 37 115

2127

elzbieta_wierzbicka@sggw.edu.pl

dr Agata Białecka-Dębek

22 59 37 107

2131

agata_bialecka_debek@sggw.edu.pl

dr inż. Dawid Madej

22 59 37 114

2131

dawid_madej@sggw.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz

22 59 37 114

2131

adsk@o2.pl

mgr Dominika Granda

22 59 37 107

2131

dominika_granda@sggw.edu.pl

mgr inż. Maria Szmidt

22 59 37 119 2135 maria_szmidt@sggw.edu.pl

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

22 59 37 124

2126

roszkowski.wojciech.sggw@gmail.com

prof. dr hab. Anna Brzozowska

22 59 37 110

2124

anna.brzozowska.sggw@gmail.com

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Żywienie człowieka; epidemiologia żywieniowa; racjonalizacja żywienia; edukacja żywieniowa; toksykologia żywności; toksykologia żywieniowa; higiena i toksykologia żywności; metodologia badań; żywienie wybranych grup ludności; żywienie osób starszych; planowanie żywienia dla różnych grup ludności; suplementy diety; interwencyjne badania żywieniowe; poradnictwo żywieniowe; nutrition and health; seminarium dyplomowe

 

Informacje dla studentów

http://toksykologia_zywnosci.sggw.pl

http://zywienie_osob_starszych.sggw.pl

http://katarzyna_kozlowska.users.sggw.pl

 

Galeria

ZPZ_5 ZPZ_4 ZPZ_3 ZPZ_2 ZPZ_1