Zakład Oceny Żywienia

Drukuj

Zakład Oceny Żywienia

Sekretariat: mgr inż. Mariola Araucz, pok. 2109, tel.: 22 59 37 113
e-mail: zozyw@sggw.pl

 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Jadwiga Hamulka
e-mail: jadwiga_hamulka@sggw.pl, tel.: 22 59 37 112

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Jadwiga Hamułka

22 59 37 112

2102

jadwiga_hamulka@sggw.pl

dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

22 59 37 121

2103

malgorzata_drywien@sggw.pl

dr hab. Magdalena Górnicka

22 59 37 123

2110

magdalena_gornicka@sggw.pl

dr inż. Joanna Frąckiewicz

22 59 37 125

2108

joanna_frackiewicz@sggw.pl 

dr n. wet. Anna Ciecierska

22 59 37 122

2107

anna_ciecierska@sggw.pl

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak

22 59 37 116

2128

marta_jeruszka_bielak@sggw.pl

dr inż. Monika Zielińska

22 59 37 122

2107

monika_zielinska@sggw.pl

Inni pracownicy

mgr inż. Mariola Araucz

22 59 37 113

2109

mariola_araucz@sggw.pl

mgr inż. Aleksandra Kanigowska          

22 59 37 113

2109

aleksandra_kanigowska@sggw.pl

Doktoranci

mgr inż. Paulina Ihnatowicz 22 59 37 122 2107  
mgr inż. Agnieszka Białkowska 22 59 37 122 2107  
mgr inż. Urszula Zaborowska 22 59 37 122 2107  
mgr inż. Daria Masztalerz-Kozubek 22 59 37 122 2107  
mgr inż. Kacper Szewczyk 22 59 37 122 2107  

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger

22 59 37 123

2110

anna_gronowska_senger@sggw.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Analiza żywności; podstawy oceny żywienia; biologiczna ocena żywności; podstawy żywienia człowieka; racjonalizacja żywienia; żywienie w wieku rozwojowym; współczesne trendy w żywieniu człowieka; żywienie w warunkach ekstremalnych; planowanie żywienia dla różnych grup ludnosci; poradnictwo żywieniowe; aktualne problemy w żywieniu człowieka; nutrition and health; seminaria dyplomowe

 

Galeria

ZOZ_1 ZOZ_2 ZOZ_3 ZOZ_4