Zakład Technologii Gastronomicznej i Chemii Żywności

Drukuj

Zakład Technologii Gastronomicznej i Chemii Żywności

Sekretariat: Henryka Bieniek, pokój nr 79, tel.: 22 59 37 066, fax: 22 59 37 066
e-mail: ztg@sggw.edu.pl

 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Jarosława Rutkowska
e-mail: jaroslawa_rutkowska@sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 072

 

Nauczyciele akademiccy 

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Jarosława Rutkowska

22 59 37 072

0112

jaroslawa_rutkowska@sggw.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

22 59 37 063

82

ewa_czarniecka_skubina@sggw.edu.pl

dr inż. Ingrid Wachowicz

22 59 37 064

81

ingrid_wachowicz@sggw.edu.pl

dr inż.  Krzysztof Tambor

22 59 37 071

0113

krzysztof_tambor@sggw.edu.pl

dr inż. Agata Antoniewska

22 59 37 071

0113

agata_antoniewska@sggw.edu.pl

dr inż. Artur Głuchowski

22 59 37 057

098

artur_gluchowski@sggw.edu.pl

dr inż. Marlena Pielak 22 59 36 999 098 marlena_pielak@sggw.edu.pl
dr inż. Piotr Sałek 22 59 36 999 098 piotr_salek@sggw.edu.pl
dr inż. Małgorzata Moczkowska - Wyrwisz 22 59 37 066 79 malgorzata_moczkowska@sggw.edu.pl

Inni pracownicy  

Henryka Bieniek

22 59 37 066

79

henryka_bieniek@sggw.edu.pl

mgr inż. Damian Baranowski

22 59 37 081

0105

damian_baranowski@sggw.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Michał Wiatrowski

22 59 37 004

098

michal_wiatrowski@sggw.edu.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Podstawy technologii gastronomicznej, Chemia żywności; Technologia gastronomiczna II, Ogólna technologia żywności; Ogólna technologia żywności II; Obsługa konsumenta w gastronomii i hotelarstwie, Polskie kuchnie regionalne i kuchnie narodowe, Projektowanie nowych potraw, techniki instrumentalne w badaniu żywności; metody oceny produktów; nowoczesne metody analizy żywności.

 

Galeria