Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

Drukuj

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

Sekretariat: Joanna Dziubińska, pokój nr 88, tel.: 22 59 37 068, fax: 22 59 37 083
e-mail: ztzyw@sggw.edu.pl

 

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
e-mail: danuta_kolozyn_krajewska@sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 069

danuta_kolozyn_krajewska_KTGiHZ

 

Nauczyciele akademiccy 

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

22 59 37 069

83

danuta_kolozyn_krajewska@sggw.edu.pl

prof. dr hab. Wiesław Przybylski

22 59 37 065

80

wieslaw_przybylski@sggw.edu.pl

dr hab. Danuta Jaworska, prof. SGGW

22 59 37 064

81

danuta_jaworska@sggw.edu.pl

dr Małgorzata Jałosińska

22 59 37 070

84

malgorzata_jalosinska@sggw.edu.pl

dr inż. Elżbieta Rosiak

22 59 37 070

84

elzbieta_rosiak@sggw.edu.pl

dr hab. Monika Trząskowska

22 59 37 067

87

monika_trzaskowska@sggw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska

22 59 37 067

87

katarzyna_neffe_skocinska@sggw.edu.pl

dr inż. Beata Bilska

22 59 37 075

1096

beata_bilska@sggw.edu.pl

dr inż. Wiesława Grzesińska

22 59 37 075

1096

wieslawa_grzesinska@sggw.edu.pl

dr inż. Marzena Tomaszewska

22 59 37 075

1096

marzena_tomaszewska@sggw.edu.pl

dr hab. Joanna Trafiałek, prof. SGGW

22 59 37 082

1095

joanna_trafialek@sggw.edu.pl

dr inż. Aleksandra Szydłowska

22 59 37 079

1095

aleksandra_szydlowska@sggw.edu.pl

dr hab. Dorota Zielińska, prof. SGGW

22 37 065

87

dorota_zielinska@sggw.edu.pl

dr inż. Barbara Sionek

22 59 37 067

0113

barbara_sionek@sggw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Kajak - Siemaszko

22 59 37 070

84

katarzyna_kajak_siemaszko@sggw.edu.pl

dr inż. Elżbieta Żelechowska

22 59 37  067

87

elzbieta_zelechowska@sggw.edu.pl

Inni pracownicy

mgr inż. Joanna Dziubińska

22 59 37 068

88

joanna_dziubinska@sggw.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Karolina Księżarczyk

 

 

karolina_ksiezarczyk@sggw.edu.pl

mgr inż. Kubra Kucukgoz

 

 

kubra_kucukgoz@sggw.edu.pl

mgr inż.  Mateusz Gemba

22 59 37 068

88

mateusz_gemba@sggw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Jakubowska - Gawlik

22 59 37 068

88

katarzyna_jakubowska_gawlik@sggw.edu.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Higiena żywności; projektowanie systemów produkcji żywności; projektowanie zakładów gastronomicznych; systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; zarządzanie bezpieczeństwem żywności; żywność probiotyczna; seminarium; audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością; determinanty jakości żywności; seminarium; zarządzanie bezpieczeństwem żywności; higiena i bezpieczeństwo żywności; jakość i bezpieczeństwo żywności; mikrobiologia żywności; higiena i toksykologia żywności; zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii; nowoczesne technologie i standaryzacja żywności.

Prognostyczna Baza Danych

W ramach zrealizowanego projektu Inkubator Innowacyjności nr 11/II+/2017 na serwerze SGGW w Warszawie zamieszczono Prognostyczną Bazę Danych SGGW (ProgBaz). ProgBaz zawiera matematyczne modele wzrostu, przeżywalności i inaktywacji bakterii potencjalnie probiotycznych, bakterii saprofitycznych i patogennych. Modele te powstały w wyniku badań własnych prowadzonych w Zakładzie Higieny i Zarządzania Jakością Żywności Wydziału Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Autorami modeli są pracownicy: prof. dr hab. Danuta Kołożyn - Krajewska, dr Antoni Goryl, dr Małgorzata Jałosińska, dr inż. Elżbieta Rosiak, dr inż. Katarzyna Kajak-Siemaszko, dr inż. Monika Trząskowska, dr hab. Dorota Zielińska. Badania prowadzone były w latach 1997-2012.

Korzystanie z ProgBaz SGGW jest możliwe na zasadach bezpłatnego dostępu ze strony  SGGW w Warszawie w zakładce Gospodarka (www.prognostycznabazadanych.sggw.pl) oraz na stronie Wydziału Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie w zakładce Usługi www.wnzck.sggw.pl/uslugi/prognostyczna-baza-danych).

Dodatkowe informacje znaleźć można tutaj.

Galeria

ZHiZJŻ_pracownicy_2015