Zakład Projektowania Żywności

Drukuj

Zakład Projektowania Żywności

Sekretariat: tel./fax: 22 59 37 062

e-mail: ktipz@sggw.edu.pl

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Iwona Wojtasik-Kalinowska
e-mail: iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 076

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

22 59 37 060

110

agnieszka_wierzbicka@sggw.edu.pl

dr hab. Andrzej Półtorak, prof. SGGW

22 59 37 073

0114

andrzej_poltorak@sggw.edu.pl

dr inż. Monika Marcinkowska-Lesiak

22 59 37 076

0115

monika_marcinkowska_lesiak@sggw.edu.pl

dr Anna Onopiuk

22 59 37 014 109b anna_onopiuk@sggw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Pogorzelski

22 59 37 086 0120 grzegorz_pogorzelski@sggw.edu.pl

dr inż. Arkadiusz Szpicer

22 59 37 086 0120 arkadiusz_szpicer@sggw.edu.pl

dr inż. Iwona Wojtasik - Kalinowska

22 59 37 076 0115 iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.edu.pl

Doktoranci

     

mgr Roman Miler

Inni pracownicy

mgr inż. Karol Talacha

Starszy Specjalista Administracyjny

22 59 37 058

A109

karol_talacha@sggw.edu.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie