Laboratorium Innowacyjnych Badań Żywności

Drukuj

Laboratorium Innowacyjnych Badań Żywności

Sekretariat: tel./fax:  22 59 37 062
e-mail: ktipz@sggw.edu.pl

Kierownik Laboratorium

dr inż. Magdalena Zalewska

e-mail: magdalena_zalewska@sggw.edu.pl, tel. 22 59 37 084, pok. 2074

 

Pracownicy naukowi

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr inż. Magdalena Zalewska

22 59 37 084

2074

magdalena_zalewska@sggw.edu.pl

dr inż. Elżbieta Górska-Horczyczak

22 59 37 084

2074

elzbieta_gorska_horczyczak@sggw.edu.pl

dr inż. Marta Brodowska-Trębacz

22 59 37 084

2074

marta_brodowska@sggw.edu.pl

urlop do 08.03.2021

 

Główne kierunki badawcze

Laboratorium Innowacyjnych Badań Żywności wykonuje Oznaczanie parametrów fizyko-chemicznych metodą bliskiej podczerwieni FT-NIR w mięsie według Procedury Badawczej PB-01 nr edycji 2 z dnia 07.07.2017 r. - zawartość wilgotności, białka, tłuszczu.

Dokumenty do pobrania:

Polityka jakości

Zapytanie ofertowe

Oferta

Zlecenie

Ankieta oceny Laboratorium

Zgłoszenie skargi/reklamacji