Materiały / publikacje

Drukuj

Książki redagowane i Rozdziały z monografii:

 • Gromadzka-Ostrowska Joanna (red.): Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019
 • Szawałowski A., Gromadzka-Ostrowaska J., Paluszkiewicz P., Słodkowski M., Sobocki J. (red.): Żywienie w chorobach nowotworowych. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020
 • Fürstenberg Ewa, Hamułka Jadwiga: Trawienie i przemiana materii, w: Dietetyka sportowa. Frączek B., Krzywański J., Krysztofiak H. ( red. ), PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019
 • Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D.: Choroby i ich profilaktyka, w: Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia. Gromadzka-Ostrowska J. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019
 • Gromadzka-Ostrowska Joanna, Włodarek Dariusz: Mechanizmy obronne organizmu ludzkiego, w: Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia. Gromadzka-Ostrowska J. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019
 • Gromadzka-Ostrowska Joanna, Włodarek Dariusz: Profilaktyka i korygowanie wad rozwojowych, w: Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia. Gromadzka-Ostrowska J. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019
 • Gromadzka-Ostrowska Joanna: Uzależnienia i metody zapobiegania im, w: Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia. Gromadzka-Ostrowska J. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019
 • Gromadzka-Ostrowska Joanna: Zagadnienia zdrowia publicznego i ochrony środowiska, w: Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia. Gromadzka-Ostrowska J. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019

 

Wybrane publikacje:

 • Kołota A., Lachowicz K., Stachoń M.: Characteristic of phenolic compounds of beer and the influence of production process on antioxidant properties, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 30, 1, 2020, 128-138
 • Kołota A., Głąbska D., Oczkowski M., Gromadzka-Ostrowska J.: Oxidative stress parameters in the liver of growing male rats receiving various alcoholic beverages, Nutrients, 12, 1, 2020, 1-14
 • Kopiasz Ł., Dziendzikowska K., Gajewska M. Wilczak J., Harasym J. , Żyła E., Kamola D., Oczkowski M., Królikowski T., Gromadzka-Ostrowska J.: Time-Dependent Indirect Antioxidative Effects of Oat Beta-Glucans on Peripheral Blood Parameters in the Animal Model of Colon Inflammation, Antioxidants, 9, 5, 2020, 1-21
 • Lachowicz K., Stachoń M., Kołota A.: The role of ingredients contained in fish and fish products in Hashimoto disease, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 30, 1, 2020,
 • Stachoń M., Kołota A., Lachowicz K.: Selected pro-healthy food products in male reproduction, w: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, vol. 30, nr 1, 2020, ss. 110-120
 • Harasym J., Żyła E., Dziendzikowska K., Gromadzka-Ostrowska J.: Proteinaceous residue removal from oat β-glucan extracts obtained by alkaline water extraction, Molecules, 24, 9, 2019, 1-16,
 • Kołota A., Głąbska D., Oczkowski M., Gromadzka-Ostrowska J.: Influence of alcohol consumption on body mass gain and liver antioxidant defense in adolescent growing male rats, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 13, 2019, 1-17,
 • Kozłowska A., Jagielska A., Okręglicka K., Oczkowski M. [i in.] : Maternal nutritional and water homeostasis as a presage of fetal birth weight, w: Advances in Experimental Medicine and Biology, 1176, 2019, 89-99, 
 • Magnusson P., Dziendzikowska K., Oczkowski M., …..., Gomadzka-Ostrowska J., [i in.] : Lung effects of 7- and 28-day inhalation exposure of rats to emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels with and without particle filter, Environmental Toxicology and Pharmacology, 67, 2019, 8-20,
 • Oczkowski M., Rembiszewska A., Dziendzikowska K., Wolińska-Witort E., Kołota A., Malik , Stachoń M., Lachowicz K., Gromadzka-Ostrowska J.: Beer consumption negatively regulates hormonal reproductive status and reduces apoptosis in Leydig cells in peripubertal rats, Alcohol, 78, 2019, 21-31,
 • Zadka K., Pałkowska-Goździk E., Rosołowska-Huszcz D.: Family factors associated with selected childhood nutrition aspects in Central Poland, w: International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 4, 2019, 1-13,
 • Zadka K., Pałkowska-Goździk E., Rosołowska-Huszcz D.: Relation between environmental factors and children’s health behaviors contributing to the occurrence of diet-related diseases in Central Poland, w: International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 1, 2019, 1-14,
 • Żyła E., Dziendzikowska K., Gajewska M. [i in.] : Beneficial effects of oat beta-glucan dietary supplementation in colitis depend on its molecular weight, w: Molecules, vol. 24, nr 19, 2019, ss. 1-22, Numer artykułu:3591, DOI:10.3390/molecules24193591
 • Błaszczyk K., Gajewska M., Wilczak Jacek, …., Gromadzka-Ostrowska J.: Oral administration of oat beta-glucan preparations of different molecular weight results in regulation of genes connected with immune response in peripheral blood of rats with LPS-induced enteritis, European Journal of Nutrition, 58, 2018, 2859–2873,
 • Dziendzikowska K., Żyła E., Kamola D., Wilczak J., Oczkowski M., Krolikowski T., …, Gromadzka-Ostrowska J.: Beneficial effects of oat β-glucans on the large intestinal inflammation, Pathophysiology, 25, 3, 2018, 236-236,
 • Dziendzikowska K., Gajewska M., Wilczak J., Mruk R., Oczkowski M., Żyła E., Królikowski T., Stachoń M., …., Gromadzka-Ostrowska J.: The effects of 1st and 2nd generation biodiesel exhaust exposure on hematological and biochemical blood indices of Fisher344 male rats – the FuelHealth project, Environmental Toxicology and Pharmacology, 63, 2018, 34-47,
 • Oczkowski M., Wilczak J., Dziendzikowska K., Żyła E., Królikowski T., Gajewska M., Gromadzka-Ostrowska J. [i in.] : Antioxidant defense parameters in testes of adult male rats after exposure to exhaust emission from 2nd generation biodiesel, Pathophysiology, 25, 3, 2018, 243-243,
 • Pałkowska-Goździk E., Lachowicz K., Rosołowska-Huszcz D.: Effects of dietary protein on thyroid axis activity, Nutrients, 10, 1, 2018, 1-15,
 • Pałkowska-Goździk E., Bigos A., Rosołowska-Huszcz D.: Type of sweet flavour carrier affects thyroid axis activity in male rats, European Journal of Nutrition, 2, 2018, 773-782,
 • Valand R., Magnusson P., Dziendzikowska K., Gajewska , Wilczak J., Oczkowski M., Kamola D., Królikowski T., …., Gromadzka-Ostrowska J. [i in.] : Gene expression changes in rat brain regions after 7- and 28 days inhalation exposure to exhaust emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels - the FuelHealth project, Inhalation Toxicology, 30, 7/8, 2018, 299-312
 • Węsierska M., Dziendzikowska K., Gromadzka-Ostrowska J. [i in.] : Silver ions are responsible for memory impairment induced by oral administration of silver nanoparticles, Toxicology Letters, 290, 2018, 133-144,
 • Zadka K., Pałkowska-Goździk E., Rosołowska-Huszcz D.: The state of knowledge about nutrition sources of vitamin D, its role in the human body, and necessity of supplementation among parents in Central Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 7, 2018, 1-10,
 • Kowalska M., Węgierek-Ciuk A., Brzoska K.l., …., Gromadzka-Ostrowska J. [i in.] : Genotoxic potential of diesel exhaust particles from the combustion of first- and second-generation biodiesel fuels - the FuelHealth project, w: Environmental Science and Pollution Research, 24, 31, 2017, 24223–24234, DOI:10.1007/s11356-017-9995-0
 • Krawczyńska A., Herman A., Antushevich H., Dziendzikowska K., Gajewska A., Gromadzka-Ostrowska J.: Modifications of Western-type diet regarding protein, fat and sucrose levels as modulators of steroid metabolism and activity in liver, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 165, 2017, 331-341,
 • Lachowicz K., Pałkowska-Goździk E., Rosołowska-Huszcz D.: Aktywność osi podwzgórze-przysadka-tarczyca (HPT) i funkcjonowanie mięśnia sercowego w warunkach deficytu energetycznego, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 71, 2017, 1254-1271,
 • Magnusson P., Oczkowski M., Øvrevik J., Gajewska M., Wilczak , Biedrzycki J., Dziendzikowska K., Kamola D., Królikowski T., …., Gromadzka-Ostrowska J., Myhre O.: No adverse lung effects of 7- and 28-day inhalation exposure of rats to emissions from petrodiesel fuel containing 20% rapeseed methyl esters (B20) with and without particulate filter – the FuelHealth project, Inhalation Toxicology, 29, 5, 2017, 206-218,
 • Suchecka D., Błaszczyk K., Harasym J., Gudeja S., Wilczak J., Gromadzka-Ostrowska J.: Impact of purified oat 1-3,1-4-β-d-glucan of different molecular weight on alleviation of inflammation parameters during gastritis, Journal of Functional Foods, 28, 2017, 11-18,
 • Suchecka D., Gromadzka-Ostrowska J., Żyła E., Harasym J.P., Oczkowski M.: Selected physiological activities and health promoting properties of cereal beta-glucans. A review, Journal of Animal and Feed Sciences, 26, 3, 2017, 183-191,

 

Patenty:

 • Gromadzka-Ostrowska J., Harasym J.: Sposób otrzymywania beta-glukanu zbożowego o niskiej masie cząsteczkowej. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017, PL 226915
 • Mruk R., Gromadzka-Ostrowska J., Botwińka K.: Adaptacyjny układ do równomiernego dostarczania powietrza zawierającego cząstki stałe. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019, PL 232181
 • Mruk R., Gromadzka-Ostrowska J., Botwińka K.: Adaptacyjny układ do zasilania spalinami zawierającymi cząstki stałe. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019, PL 232180