Zakład Fizjologii Żywienia

Drukuj

Zakład Fizjologii Żywienia

Sekretariat: mgr inż. Jolanta Krusiec, pokój nr 095
tel.: 22 59 37 018 fax: 22 59 37 018
e-mail: kd@sggw.edu.pl

 

Kierownik Zakładu

Dr inż. Michał Oczkowski
e-mail: michal_oczkowski@sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 031

Michał_Oczkowski_ZFŻ

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Joanna Gromadzka –Ostrowska

22 59 37 028

2092

joanna_gromadzka_ostrowska@sggw.edu.pl

dr inż. Ewa Fürstenberg

22 59 37 033

2094

ewa_furstenberg@sggw.edu.pl

dr inż. Michał Oczkowski

22 59 37 031

2095

michal_oczkowski@sggw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Dziendzikowska

22 59 37 033

2094

katarzyna_dziendzikowska@sggw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Stachoń

22 59 37 027

0119

malgorzata_stachon@sggw.edu.pl

dr inż. Tomasz Królikowski

22 59 37 032

2095

tomasz_krolikowski@sggw.edu.pl

dr inż. Ewelina Pałkowska-Goździk

22 59 37 034

2101 ewelina_palkowska@sggw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Lachowicz

22 59 37 027

0119 katarzyna_lachowicz@sggw.edu.pl

Inni pracownicy

asystent naukowy

mgr Łukasz Kopiasz

22 59 37 029

2098

 

doktorant stypendysta

mgr inż. Wojciech Grodzicki

22 59 37 029

2098

wojciech_grodzicki@sggw.edu.pl

Pracownicy emerytowani

 

 

 

prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz 22 59 37 034 2093 danuta_rosolowska_huszcz@sggw.edu.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Fizjologia człowieka i środowiskowe uwarunkowania zdrowia; fizjologia ssaków; środowiskowe uwarunkowania fizjologii roślin i zwierząt; seminaria dyplomowe na i i II stopniu studiów; fizjologia człowieka; biochemia żywienia; ochrona zdrowia; podstawy genetyki dla żywieniowców; regulacja metabolizmu; metabolizm białka i energii.

 

Galeria zdjęć

ZFŻ 1