Materiały / publikacje

Drukuj

Zwalidowane i zarejestrowane kwestionariusze do oceny spożycia wybranych składników pokarmowych

Książki autorskie i redagowane

 • Harton A.: Poziom wiedzy żywieniowej nauczycieli i rodziców dzieci w wieku 3-6 lat jako podstawa do opracowania modelu edukacji żywieniowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019
 • Kłęk S. (red.), Gajewska Danuta, Lange Ewa i wsp.: Standardy żywienia dojelitowego i pozajelitowego, Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o., Kraków 2019
 • Szewczyk A. (red.): Korzeniewska G., Gajewska D.: Pielęgniarstwo Diabetologiczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019
 • Gajewska D. (red.): Wege Dieta roślinna w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018

Rozdziały w książkach / monografiach

 • Głąbska D.: Składniki pokarmowe, w: Psychodietetyka, Brytek-Matera A. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Głąbska D.: Normy żywienia, w: Psychodietetyka, Brytek-Matera A. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Głąbska D.: Rodzaje diet, w: Psychodietetyka Brytek-Matera A. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Głąbska D.: Składniki pokarmowe, w: Psychodietetyka Brytek-Matera A. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Lange E.: Poradnictwo dietetyczne, w: Psychodietetyka, Brytek-Matera A. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Włodarek E.: Dietoprofilaktyka i dietoterapia, w: Psychodietetyka, Brytek-Matera A. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Myszkowska-Ryciak J.: Otyłość. Aspekt dietetyczny, w: Psychodietetyka Brytek-Matera A. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Myszkowska-Ryciak J.: Jadłowstręt i bulimia psychiczna. Aspekt dietetyczny, w: Psychodietetyka Brytek-Matera A. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Lange E.: Zalecenia żywieniowe dla pacjentów z cukrzyca i celiakią, w: Żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi, Jeznach-Steinhagen A. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Włodarek D.: Bezpieczeństwo stosowania różnego rodzaju diet, w tym diet alternatywnych, u pacjentów z cukrzycą, w: Żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi, Jeznach-Steinhagen A. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Lange E., Włodarek D., Wilczak J., Gromadzka-Ostrowska J.: Żywienie jako niezbędny czynnik życia - podstawy fizjologii. w: Żywienie w chorobach nowotworowych, Szawałowski A., Gromadzka-Ostrowaska J., Paluszkiewicz P., Słodkowski M., Sobocki J. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Lange E., Włodarek D., Gromadzka-Ostrowska J.: Metabolizm w zaburzeniach odżywiania. w: Żywienie w chorobach nowotworowych, Szawałowski A., Gromadzka-Ostrowaska J., Paluszkiewicz P., Słodkowski M., Sobocki J. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Wilczak J., Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D.: Wpływ żywienia na powstanie i rozwój nowotworów. w: Żywienie w chorobach nowotworowych, Szawałowski A., Gromadzka-Ostrowaska J., Paluszkiewicz P., Słodkowski M., Sobocki J. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Lange E., Włodarek D., Wilczak J., Gromadzka-Ostrowska J.: Składniki odżywcze jako czynniki protekcyjne w powstawaniu nowotworów. w: Żywienie w chorobach nowotworowych, Szawałowski A., Gromadzka-Ostrowaska J., Paluszkiewicz P., Słodkowski M., Sobocki J. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Lange E., Włodarek D., Wilczak J.: Główne wyzwania w żywieniowej profilaktyce nowotworów. w: Żywienie w chorobach nowotworowych, Szawałowski A., Gromadzka-Ostrowaska J., Paluszkiewicz P., Słodkowski M., Sobocki J. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Lange E., Włodarek D., Wilczak J.: Sposób żywienia jako czynnik etiologiczny i profilaktyczny w zachorowaniu na nowotwory. w: Żywienie w chorobach nowotworowych, Szawałowski A., Gromadzka-Ostrowaska J., Paluszkiewicz P., Słodkowski M., Sobocki J. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Lange E., Wilczak J.: Zalecenia dotyczące żywienia w trakcie leczenia choroby nowotworowej. w: Żywienie w chorobach nowotworowych, Szawałowski A., Gromadzka-Ostrowaska J., Paluszkiewicz P., Słodkowski M., Sobocki J. (red.): Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
 • Gajewska D.: Fakty i mity w dietetyce, w: Dietetyka sportowa, Frączek B., Krzywański J., Krysztofiak H. (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019
 • Krzywański J., Krysztofiak H., Gajewska D.: Monitoring medyczny sportowca, w: Dietetyka sportowa, Frączek B., Krzywański J., Krysztofiak H. (red.), 2019, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019
 • Włodarek D.: Mikroskładniki pokarmowe - białko, w: Frączek B., Krzywański J., Krysztofiak H. (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019
 • Myszkowska-Ryciak J.: Zaburzenia odżywiania, w: Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia. w: Gromadzka-Ostrowska J. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019
 • Włodarek D.: Jak zmodyfikować dietę pacjenta z osteoporozą? w: Osteoporoza w codziennej praktyce, w: Pluskiewicz W. (red.), Medical Tribune Polska, Warszawa 2019
 • Włodarek D.: Rola diety jako czynnika ryzyka osteoporozy, w: Osteoporoza w codziennej praktyce. w: Pluskiewicz W. (red.), Medical Tribune Polska, Warszawa 2019

 

Wybrane artykuły naukowe

 • Czupryniak L., Araszkiewicz A., Bandurska-Stankiewicz E., ….., Gajewska D., [i in.] : 2020 Guidelines on the management of diabetic patients. A position of Diabetes Poland, w: Clinical Diabetology, 9, 1, 2020, 1-107
 • Głąbska D., Guzek D., Groele B.: Fruit and vegetable intake and mental health in adults: A systematic review, Nutrients, 12, 1, 2020, 1-34
 • Głąbska D., Skolmowska D., Guzek D.: Population-Based Study of the Influence of the COVID-19 Pandemic on Hand Hygiene Behaviors—Polish Adolescents’ COVID-19 Experience (PLACE-19) Study, Sustainability, 12, 12, 2020, 1-17
 • Głąbska D., Guzek D., Groele B. [i in.] : Fruit and vegetables intake in adolescents and mental health: a systematic review, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 71, 1, 2020, 15-25
 • Głąbska D., Guzek D., Gałązka K. [i in.]: Therapeutic Potential of Proanthocyanidins in Ulcerative Colitis in Remission, Journal of Clinical Medicine, 9, 3, 2020, 1-14
 • Guzek D., Głąbska D., Groele B.[i in.]: Role of fruit and vegetables for the mental health of children: a systematic review, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 71, 1, 2020, 5-13
 • Kołota A., Lachowicz K., Stachoń M.: Characteristic of phenolic compounds of beer and the influence of production process on antioxidant properties, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 30,1, 2020, 128-138
 • Kołota A., Głąbska D., Oczkowski M. [i in.]: Oxidative stress parameters in the liver of growing male rats receiving various alcoholic beverages, Nutrients, 12, 1, 2020, 1-14
 • Kołota A.: The effect of ethanol on the mechanisms of liver antioxidant defence - a review of rodent model studies, Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction, 33, 1, 2020, 79-94
 • Myszkowska-Ryciak J., Harton A., Lange E., Laskowski W., Wawrzyniak A., Hamulka J., Gajewska : Reduced screen time is associated with healthy dietary behaviors but not body weight status among Polish Adolescents. Report from the Wise Nutrition - Healthy Generation Project, Nutrients, 12, 5, 2020, 1-14,  
 • Rahelić V., Głąbska D., Guzek D. [i in.] : Role of Parents in Body Mass Reduction in Children with Obesity—Adherence and Success of 1-Year Participation in an Intervention Program, Medicina-Lithuania, 56, 4, 2020, 1-15
 • Utri Z., Głąbska D.: Salmon Intake intervention in the vulnerable group of young polish women to maintain vitamin d status during the autumn season, Sustainability, 12, 7, 2020, 1-15
 • Araszkiewicz A., Bandurska-Stankiewicz E., Budzyński A., …., Gajewska D., [i in.] : Guidelines on the management of diabetic patients. A position of Diabetes Poland, w: Clinical Diabetology, 8, 1, 2019, 1-102
 • Głąbska D., Guzek D., Kanarek B. [i in.] : Analysis of association between dietary intake and red blood cell count results in remission ulcerative colitis individuals, Medicina-Lithuania, 55, 4, 2019, 1-15
 • Głąbska D., Guzek D., Lech G.: Analysis of the nutrients and food products intake of polish males with ulcerative colitis in remission, Nutrients, 11, 10, 2019, 1-15
 • Głąbska D., Wojtas M., Guzek D.: Development and validation of the semi-quantitative brief food frequency questionnaire to assess the magnesium intake in young women, Nutrition & Dietetics, 2019,. 1-9
 • Głąbska D., Rahelić V., Guzek D. [i in.]: Dietary health-related risk factors for women in the Polish and Croatian population based on the nutritional behaviors of junior health professionals, Sustainability, 11, 18, 2019, 1-16
 • Głąbska D., Guzek D., Mellová B. [i in.]: Differences in hyperactivity and inattention between adolescents participating and non-participating in a national Polish after-school athletics program, Journal of Clinical Medicine, 8, 5, 2019, 1-11
 • Głąbska D., Guzek D., Zakrzewska P. [i in.]: Intake of lutein and zeaxanthin as a possible factor influencing gastrointestinal symptoms in Caucasian individuals with ulcerative colitis in remission phase, Journal of Clinical Medicine, 8, 1, 2019, 1-16
 • Głąbska D., Guzek D., Mellová B. [i in.]: The national after-school athletics program participation as a tool to reduce the risk of obesity in adolescents after one year of intervention: a nationwide study, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 3, 2019, 1-18
 • Groele B., Głąbska D., Gutkowska Krystyna [i in.]: Influence of the socio-demographic characteristics of mothers of children aged 3-10 years on their at-home support of fruit and vegetable consumption, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 70, 3, 2019, 277-285
 • Groele B., Głąbska D. Gutkowska K. [i in.]: Mother-related determinants of children at-home fruit and vegetable dietary patterns in a Polish national sample, Sustainability, 11, 12, 2019, 1-18
 • Groele B., Głąbska D., Gutkowska K. [i in.]: Mothers’ vegetable consumption behaviors and preferences as factors limiting the possibility of increasing vegetable consumption in children in a national sample of Polish and Romanian respondents, Nutrients, 11, 5, 2019, 1-14
 • Gajewska D., Kęszycka P., Szkop M.: Dietary salicylates in herbs and spices, Food & Function, 10, 2019, 7037-7041
 • Gajewska D., Kucharska A., Kozak M.[i in.]: Effectiveness of individual nutrition education compared to group education, in improving anthropometric and biochemical indices among hypertensive adults with excessive body weight: A randomized controlled trial, Nutrients, 11, 12, 2019, 1-12
 • Gajewska D., Myszkowska-Ryciak J., Lange E. [i in.]: Rekomendacje leczenia dietetycznego otyłości prostej u osób dorosłych 2019. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Dietetyka, 11, 2019, 5-31
 • Dziechciarz P., Horvath A., Socha P., Gajewska D. [i in.]: Cukry w żywieniu dzieci i młodzieży - stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Standardy Medyczne Pediatria, 5, 2019, 561-570
 • Dziechciarz Piotr, Horvath Andrea, Socha Piotr, Gajewska D. [i in.]: Cukry w żywieniu dzieci i młodzieży - stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, w: Standardy Medyczne Pediatria, 5, 2019, 561-570
 • Dobrowolski H., Włodarek D.: Dietary intake of Polish female soccer players, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 7, 2019, 1-12
 • Dobrowolski H., Włodarek D.: Iron in polish female soccer players-dietary intake and questionnaire validation, Science & Sports, 2019, 1-8
 • Harton A., Myszkowska-Ryciak J., Laskowski W. [i in.]: Prevalence of overweight and obesity among adolescents in Poland, Journal of Health Inequalities, 5, 2, 2019, 180-187
 • Kołota A., Głąbska Dominika, Oczkowski Michał [i in.]: Influence of alcohol consumption on body mass gain and liver antioxidant defense in adolescent growing male rats, w: International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 16, nr 13, 2019, ss. 1-17
 • Krupa-Kozak U., Lange E.: The gluten-free diet and glycaemic index in the management of coeliac disease associated with type 1 diabetes, Food Reviews International, 35, 6, 2019, 587-608
 • Myszkowska-Ryciak J., Harton A.: Eating healthy, growing healthy: Outcome evaluation of the nutrition education program optimizing the nutritional value of preschool menus, Poland, Nutrients, 11, 2019, 1-17
 • Myszkowska-Ryciak J., Harton A., Lange E., Laskowski W., Gajewska Danuta: Nutritional behaviors of polish adolescents: Results of the wise nutrition—healthy generation project, Nutrients, 11, 7, 2019, 1-16
 • Ręgwelski M., Lange E., Głąbska D., Guzek D.: Analysis of the influence of age, BMI, and WHtR on body mass acceptance, attitudes, and motivation towards body mass reduction in overweight and obese Caucasian women, Nutrients, 11, 3, 2019, 1-19
 • Skolmowska D., Głąbska D.: Analysis of heme and non-heme iron intake and iron dietary sources in adolescent menstruating females in a national Polish sample, Nutrients, 11, 5, 2019, 1-21, Skolmowska D., Głąbska D.: Analysis of the possibility to compensate menstrual blood loss in young Polish women by the dietary iron intake, Proceedings of the Nutrition Society, 78, OCE2, 2019, 1
 • Skolmowska D., Głąbska D., Guzek D. [i in.]: Association between dietary isoflavone intake and ulcerative colitis symptoms in Polish caucasian individuals, Nutrients, 11, 8, 2019, 1-12
 • Ukleja A., Andrzejewska M., Skroński M., Ławiński M., Włodarek D. [i in.]: Assessment of resting energy demand and body composition in oncological patients undergoing partial resections of the liver, Przegląd Gastroenterologiczny, 14, 1, 2019, 62-68
 • Włodarek D.: Role of ketogenic diets in neurodegenerative diseases (Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease), Nutrients, 11, 1, 2019, 1-11
 • Zysk W., Głąbska D., Guzek D.: Food neophobia in celiac disease and other gluten-free diet individuals, Nutrients, 11, 8, 2019, 1-15
 • Zysk W., Głąbska D., Guzek D.: Role of front-of-package gluten-free product labeling in a pair-matched study in women with and without celiac disease on a gluten-free diet, Nutrients, 11, 2, 2019, 1-14
 • Araszkiewicz A., Bandurska-Stankiewicz E., Budzyński A., …., Gajewska D. [i in.] : Guidelines on the menagement of diabetic patients. A position of Diabetes Poland, Clinical Diabetology, 7, 1, 2018, 1-94, DOI:10.5603/DK.2018.0001
 • Głąbska D., Guzek D., Mellová B. [i in.]: Analysis of the possibility to reduce the future osteoporosis risk by the nutrition and sport educational program for children, Osteoporosis International, 29, 2018, 537
 • Głąbska D., Staniec A., Guzek D.: Assessment of validity and reproducibility of the zinc-specific dietary intake questionnaire conducted for young Polish female respondents, Nutrients, 10, 1, 2018, 1-15
 • Głąbska D., Cackowska K., Guzek D.: Comparison of the body composition of Caucasian young normal body mass women, measured in the follicular phase, depending on the carbohydrate diet level, Medicina-Lithuania, 54, 6, 2018, 1-15
 • Głąbska D., Guzek D., Lech G.: Nutritional status of men with ulcerative colitis in remission in a pair-matched case-control study, Journal of Clinical Medicine, 7, 11, 2018, 1-10
 • Głąbska D., Uroić V., Guzek D., Pavi ́ E., Bival S., Jaworska K. Giljevi ́ Z., Lange E.: The possibility of applying the vitamin D brief Food Frequency Questionnaire as a tool for a country with no vitamin D data in food composition tables, Nutrients, 10, 9, 2018, 1-15
 • Groele B., Głąbska D., Gutkowska K. [i in.]: Mother’s fruit preferences and consumption support similar attitudes and behaviors in their children, w: International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 12, 2018, 1-13
 • Harton A., Myszkowska-Ryciak J.: Types of milk and/or its substitutes given to children (6-36 months) in nurseries in Poland : data from the research and education project “Eating Healthy, Growing Healthy”, w: International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 12, 2018, 1-11
 • Harton A., Giżyńska A., Myszkowska-Ryciak J.: Wiedza żywieniowa rodziców a spożycie mleka i produktów mlecznych przez dzieci w wieku przedszkolnym, Handel Wewnętrzny, 4 (375), 2018, 121-135
 • Kołota A., Głąbska D.: Analiza jakości diety starszych kobiet przebywających w placówce opieki długoterminowej, w: Problemy Higieny i Epidemiologii, vol. 99, nr 2, 2018, ss. 166-171
 • Kowalik A., Gajewska D., Sykut-Cegielska J.: Difficulties in the dietary management of a girl with two diseases requiring a special diet, Medycyna Wieku Rozwojowego, 22, 3, 2018, 225-228
 • Kucharska A., Jaworski M., Panczyk M., Pilska M., Gajewska D., Niegowska J.: The effectiveness of dietary approaches to stop hypertension diet intervention in persons with arterial hypertension and obesity, Annals of Nutrition and Metabolism, 72, 2, 2018, 104-111
 • Kucharska A., Gajewska D., Kiedrowski M. [i in.] : The impact of individualised nutritional therapy according to DASH diet on blood pressure, body mass, and selected biochemical parameters in overweight/obese patients with primary arterial hypertension: a prospective randomised study, Kardiologia Polska, 76, 1, 2018, 158-165
 • Myszkowska-Ryciak J., Harton A.: Eating Healthy, Growing Healthy: Impact of a Multi-Strategy Nutrition Education on the Assortments of Beverages Served in Preschools, Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 7, 2018, 1-10
 • Myszkowska-Ryciak J., Harton A.: Education on healthy eating improved nutrition-related practices in Polish preschools, Health Problems of Civilization, 12, 4, 2018, 238-246
 • Myszkowska-Ryciak J., Harton A.: Impact of nutrition education on the compliance with Model Food Ration in 231 preschools, Poland: results of Eating Healthy, Growing Healthy Program, Nutrients, 10, 10, 2018, 1-14
 • Myszkowska-Ryciak J., Harton A.: Implementation of dietary reference intake standards in preschool menus in Poland, Nutrients, 10, 5, 2018, 18, 1-14,
 • Zysk W., Głąbska D., Guzek D.: Social and emotional fears and worries influencing the quality of life of female celiac disease patients following a gluten-free diet, Nutrients, 10, 10, 2018, 1-14
 • Frąckiewicz J., Włodarek D., Brzozowska A. [i in.] Hematological parameters and all-cause mortality: a prospective study of older people, Aging Clinical and Experimental Research, 30, 5, 2018, 517-526
 • Gutkowska K., Czarnecki J., Głąbska D. [i in.]: Consumer perception of health properties and of other attributes of beef as determinants of consumption and purchase decisions, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 69, 4, 2018, 413-419
 • Szostak-Węgierek D., Bednarczuk T., Respondek W., Traczyk I., Cukrowska B., Ostrowska L., Włodarek D., Jeznach-Steinhagen A., Bierła J., Lange E., Gajewska D.: Zasadność stosowania diety bezglutenowej w chorobie Hashimoto.: Postępy Żywienia Klinicznego, 14, 2, 2018, 33-47
 • Głąbska D., Guzek D., Ślązak J. [i in.]: Assessing the validity and reproducibility of an iron dietary intake questionnaire conducted in a group of young Polish women, Nutrients, 9, 3, 2017,1-16
 • Głąbska D., Książek A., Guzek D.: Development and validation of the brief folate-specific food frequency questionnaire for young women’s diet assessment, International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 12, 2017, 1-16
 • Głąbska D., Guzek D.a, Grudzińska D. [i in.] : Influence of dietary isoflavone intake on gastrointestinal symptoms in ulcerative colitis individuals in remission, World Journal of Gastroenterology, 23, 29, 2017, 5356-5363
 • Głąbska D., Malowaniec E., Guzek D.a: Validity and reproducibility of the iodine dietary intake questionnaire assessment conducted for young Polish women, International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 7, 2017, 1-17
 • Guzek D., Głąbska D., Lange E. [i in.] : A Polish study on the Influence of food neophobia in children (10–12 years old) on the intake of vegetables and fruits, Nutrients, 9, 6, 2017, 1-10
 • Harton A., Myszkowska-Ryciak J.: The role of nutrition education for correct nutrition in toddlers, Journal of Health Inequalities, 3, 1, 2017, 58-63,
 • Kęszycka P., Szkop M., Gajewska D.: Overall content of salicylic acid and salicylates in food available on the European market, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65, 50, 2017, 11085-11091
 • Myszkowska-Ryciak J., Harton A.: Do preschools offer healthy beverages to children? A nationwide study in Poland, Nutrients, 9, 11, 2017, 1- 12
 • Szkop M., Szkop U., Kęszycka P., Gajewska D.: A simple and robust protocol for fast RP-HPLC determination of salicylates in foods, Food Analytical Methods, 10, 3, 2017, 618-625
 • Tacikowski T., Bawa S., Gajewska D., Myszkowska-Ryciak J., Bujko J., Rydzewska G.: Current prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with dyspepsia treated in Warsaw, Poland, Przegląd Gastroenterologiczny, 12, 2, 2017, 135- 139