Zakład Dietetyki

Drukuj

Zakład Dietetyki

Sekretariat: mgr inż. Jolanta Krusiec; pokój 095
tel.: 22 59 37 018; fax: 22 59 37 018
e-mail: zdiet@sggw.edu.pl

 

Kierownik Zakładu

dr hab. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW
e-mail: dariusz_wlodarek@sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 024

 Dariusz_Włodarek_ZD

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW

22 59 37 024

093

dariusz_wlodarek@sggw.edu.pl

dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW

22 59 37 025

094

ewa_lange@sggw.edu.pl

dr inż. Danuta Gajewska

22 59 37 021

2090

danuta_gajewska@sggw.edu.pl

dr hab. Dominika Głąbska prof. SGGW

22 59 37 126

097

dominika_glabska@sggw.edu.pl

dr hab. Joanna Myszkowska-Ryciak

22 59 37 022

2091

joanna_myszkowska_ryciak@sggw.edu.pl

dr hab. Anna Harton

22 59 37 022

2091

anna_harton@sggw.edu.pl

dr inż. Aleksandra Kołota

22 59 371 86

097 aleksandra_kolota@sggw.edu.pl

mgr Paulina Kęszycka

22 59 370 21

2090 paulina_keszycka@sggw.edu.pl

mgr Dominika Skolmowska

22 59 371 86

096

dominika_skolmowska@sggw.edu.pl

dr inż. Sa’eed Bawa

URLOP

2090

 

Inni pracownicy

mgr inż. Jolanta Krusiec

22 59 37 018

095

jolanta_krusiec@sggw.edu.pl

Emerytowani pracownicy

prof. dr hab. Elżbieta Bartnikowska

 

 

 

dr hab. Lucyna Narojek prof. SGGW

 

 

 

dr hab. Joanna Niegowska, prof. SGGW

22 59 37 021

2090

jniegowska@onet.pl

dr inż. Jacek Bujko

 

 

jacek_bujko@sggw.edu.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Anatomia człowieka, podstawy dietetyki, dietetyka, dietoterapia, dietoprofilaktyka, dietetyka pediatryczna, żywienie kliniczne, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia i farmakoterapia, kliniczny zarys chorób, interakcja leków z żywnością, diety niekonwencjonalne, etnodietetyka, patologia kliniczna, poradnictwo dietetyczne, wybrane problemy żywienia dietetycznego, programy promocji zdrowia, żywienie w sporcie, fizjologia i żywienie w sporcie, kwalifikowana pierwsza pomoc, nutrition and public health (w języku angielskim), nutrition and fitness.

 

Galeria zdjęć

 ZD 1