Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka

Drukuj

Kierownik Pracowni
dr hab. Lucyna Kozłowska  prof. SGGW
e-mail: lucyna_kozlowska@ @sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 017, pok. 2093

 

Pracownicy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr inż. Katarzyna Olszewska

22 59 37 023

2075

katarzyna_olszewska@sggw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Sitek

22 59 37 023

2075

agnieszka_sitek@sggw.edu.pl

mgr Monika Sijko

doktorant stypendysta

22 59 37 023

2075

monika_sijko1@sggw.edu.pl

Wyposażenie i zakres badań prowadzonych w Pracowni:

Pracownia wyposażona jest w wysokorozdzielczy spektrometr mas Synapt G2-Si HDMS z kwadrupolem, modułową komorą kolizyjną (TriWaweTM) i technologią analizy czasu przelotu (TOF) sprzężony z systemami ultraefektywnej chromatografii cieczowej (ACQUITY UPLC I-Class System) i gazowej (Agilent 7890A GC) wraz z oprogramowaniem Progenesis QI umożliwiającym jakościowe i ilościowe opracowywanie zebranych przebiegów analitycznych w dziedzinie metabolomiki i identyfikacji metabolitów. Ta nowoczesna aparatura dedykowana jest innowacyjnym badaniom z zakresu nauk o żywieniu człowieka i o zdrowiu obejmującym:

  1. ocenę spożycia składników pokarmowych z wykorzystaniem metabolomicznych badań ilościowych,
  2. monitorowanie efektywności wprowadzonych interwencji żywieniowych,
  3. analizę profilów spożycia żywności w różnych kohortach i analizę profilu metabolitów płynów ustrojowych,
  4. metaboliczną odpowiedź na interwencje żywieniowe przy zróżnicowanym fenotypie.

Badania te opierają się na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii analitycznych. Zamiast badania pojedynczych statycznych biomarkerów są one ukierunkowane na identyfikację licznych wskaźników kompleksowo opisujących procesy zachodzące w organizmie oraz na poszukiwanie wczesnych i prognostycznych markerów efektywności interwencji żywieniowych. Możliwości aplikacyjne tego rodzaju badań mogą stanowić podstawę do personalizacji wprowadzanych zmian w sposobie żywienia i mogą przyczynić się do znacznego postępu w badaniach z zakresu żywienia i zdrowia.

 

Więcej informacji o Pracowni

Pobierz tutaj