Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Drukuj

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Sekretariat: mgr inż. Grażyna Trętowska, pokój nr 100, tel.: 22 59 37 136
e-mail: koek@sggw.edu.pl

 

Kierownik Katedry

dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW
e-mail: hanna_gorska_warsewicz@sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 144

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW 22 59 37 144 1122 hanna_gorska_warsewicz@sggw.edu.pl
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska 22 59 37 134 105 krystyna_gutkowska@sggw.edu.pl
prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz 22 59 37 131 102 marzena_jezewska_zychowicz@sggw.edu.pl
dr hab. Wacław Laskowski 22 59 37 130 2071 waclaw_laskowski@sggw.edu.pl
prof. dr hab. Dominika Guzek 22 59 37 134 105 dominika_guzek@sggw.edu.pl
dr hab. Małgorzata Kosicka-Gębska, prof. SGGW 22 59 37 146 103 malgorzata_kosicka_gebska@sggw.edu.pl
dr hab. Krystyna Rejman, prof. SGGW 22 59 37 140 1121 krystyna_rejman@sggw.edu.pl
dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans, prof. SGGW 22 59 37 133 104 sylwia_zakowska_biemans@sggw.edu.pl
dr hab. Marta Sajdakowska 22 59 37 145 107 marta_sajdakowska@sggw.edu.pl
dr hab. Iwona Kowalczuk 22 59 37 135 106 iwona_kowalczuk@sggw.edu.pl
dr hab. Jerzy Gębski 22 59 37 137 1123 jerzy_gebski@sggw.edu.pl
dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk 22 59 37 138 1129 agnieszka_tul_krzyszczuk@sggw.edu.pl
dr inż. Ewa Halicka 22 59 37 141 1120 ewa_halicka@sggw.edu.pl
dr Julita Szlachciuk 22 59 37 132 104 julita_szlachciuk@sggw.edu.pl
dr inż. Ewa Świstak 22 59 37 143 1118 ewa_swistak@sggw.edu.pl
dr inż. Monika Świątkowska 22 59 37 143 1118 urlop
dr inż. Joanna Kaczorowska 22 59 37 141 1120 urlop

 

Emerytowani profesorowie
prof. dr hab. Stanisław Berger 22 59 37 142 1119 stanislaw_berger@sggw.edu.pl
prof. dr hab. Barbara Kowrygo 22 59 37 140 1121 barbara_kowrygo@sggw.edu.pl

 

Doktoranci
       
       
       

 

Główne kierunki badawcze

  • Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji z uwzględnieniem roli środowiska gospodarczego i społecznego w ich warunkowaniu.
  • Zachowania konsumentów na rynku żywności oraz ich uwarunkowania.
  • Ocena rynku żywności i usług w aspekcie ochrony konsumenta z uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz praw konsumentów.
  • Możliwości realizacji zrównoważonej konsumpcji żywności z perspektywy różnych uczestników rynku i ich uwarunkowania.
  • Identyfikacja społecznych i ekonomicznych uwarunkowań oraz konsekwencji zmian w poziomie spożycia żywności oraz wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych.
  • Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne funkcjonowania łańcucha żywnościowego.
  • Funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z uwzględnieniem zarządzania marką produktu żywnościowego oraz działalności promocyjnej.
  • Diagnoza i perspektywy rozwoju usług gastronomicznych i hotelarskich z uwzględnieniem jakości usług oraz możliwości prawidłowego zaspokajania potrzeb konsumenta.
  • Systemy identyfikacji produktów żywnościowych w procesie produkcji i dystrybucji oraz stopień ich wdrożenia w przedsiębiorstwach produkujących żywność.

 

Główne osiągnięcia

Opracowanie modelu akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych.

Opracowanie modelu strategii dotyczącej wprowadzania innowacyjnych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.

Opracowanie konceptów innowacyjnych produktów i usług w sektorze żywności i aktywności fizycznej z wykorzystaniem technologii i usług informacyjnych i komunikacyjnych do wykorzystania w realizacji zdrowego stylu życia.

Przygotowanie opracowań naukowych dotyczących różnych aspektów konsumpcji żywności i usług, w tym monografii naukowych na temat regionalnego zróżnicowania struktury i poziomu spożycia żywności,zmiany zachowań konsumenckich i ich uwarunkowań, ochrony i edukacji konsumentów, handlu detalicznego w Polsce.