Biblioteka przy Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka

Drukuj

Funkcjonowanie Biblioteki Wydziału Żywienia Człowieka

biblioteka czynna:
poniedziałek – czwartek 9.00 – 17.00
piątek 9.00 – 15.00
 

Zasady funkcjonowania biblioteki

 • Wejście do biblioteki obowiązkowo w maseczkach. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób nie zasłaniających nosa i ust.
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu.
 • Przy stanowisku bibliotekarza może przebywać 1 osoba.
 • Schowki na bagaż są niedostępne. Dopuszczamy wnoszenie plecaków i torebek do czytelni.
 • Nie udostępniamy urządzeń dotykowych (komputerów z dostępem do Internetu, skanera). Wyjątkiem jest 1 komputer katalogowy.

Równocześnie w czytelni może przebywać maksymalnie 4 osoby. Nie przewidujemy wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Czytelnik obowiązkowo zgłasza się do bibliotekarza dyżurnego i zajmuje miejsce przez niego wyznaczone. Nie ma możliwości pracy wspólnej w grupach.

Czytelnik może samodzielnie skorzystać z książek i czasopism umieszczonych w wolnym dostępie. Preferowane jest wcześniejsze wyszukanie potrzebnych materiałów w katalogu Biblioteki (najlepiej w domu). Dla czytelników, którzy nie mają możliwości przeszukiwania katalogu poza biblioteką, udostępniamy 1 komputer katalogowy (OPAC); prosimy o każdorazowe dezynfekowanie rąk przed skorzystaniem z komputera.

Wykorzystane materiały należy obowiązkowo odkładać na wózek. Zwrócone książki i czasopisma zostają wyłączone z możliwości ponownego korzystania na okres niezbędnej trzydniowej kwarantanny.

Kontakt:

Tel.: 22 59 37 008

e-mail: bwnzck@sggw.edu.pl

 

Kierownik

dr inż. Magdalena Seta

Pracownicy

Agnieszka Jakubowska

 

Biblioteka przy Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka powstała na bazie przekazanych zbiorów Katedr i Zakładów Wydziału oraz Biblioteki Głównej SGGW. Zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem specjalistycznej literatury z dziedziny:

 • żywienia człowieka
 • nauk o żywności
 • dietetyki
 • gastronomii
 • nauk ekonomicznych i konsumpcji.

Zgromadzony księgozbiór jest tematycznie wysoce reprezentatywny dla literatury polskiej i obejmuje najcenniejsze pozycje obcojęzyczne. Zbiory obejmują ok. 16 tys. woluminów:

 • zbiory zwarte (książki) – 6.0 tys.
 • zbiory ciągłe (czasopisma) – 2.9 tys. – oparte są na wieloletniej prenumeracie czasopism polskich i zagranicznych w formie drukowanej
 • zbiory specjalne (prace dyplomowe) – 7.1 tys. – prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie obronione po 1999 roku oraz wszystkie prace doktorskie obronione na Wydziale

Większość zbiorów jest w wolnym dostępie do samodzielnego korzystania na miejscu. Czytelnia wyposażona jest w 30 miejsc, 2 stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu bibliotek SGGW oraz 8 stanowisk umożliwiające poszukiwania informacji i materiałów w Internecie. Jedno stanowisko jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Użytkownicy Biblioteki przy Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka to głównie studenci i pracownicy SGGW. Wypożyczanie międzybiblioteczne oraz dogodne godziny otwarcia biblioteki umożliwiają korzystanie z jej zasobów czytelnikom z całego kraju.

 

Biblioteka Główna SGGW