System antyplagiatowy

Drukuj

Zgodnie z zapisami w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelnia ma obowiązek sprawdzania wszystkich pisemnych prac dyplomowych, także doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Wszystkie prace, które zostały dopuszczone do obrony przed 3 stycznia 2019 r. traktowanie są na starych zasadach, w pozostałych przypadkach należy się stosować do zasad nowego regulaminu Antyplagiatowego. Zarządzenie w tej sprawie można pobrać tutaj. Regulamin dostępny jest tutaj.