Komisja Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi

Drukuj

Komisja Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi przy Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności akademickiej oraz w nawiązaniu do międzynarodowych standardów, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, J.M. Rektor SGGW, zarządzeniem nr  26 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, powołał Komisję Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi działającą przy Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Treść regulaminu oraz wniosek z wymaganymi załącznikami dostępny do pobrania tutaj.

Zgodnie z regulaminem wnioski należy składać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed zaplanowanym posiedzeniem Komisji. Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu.

Zgodnie z regulaminem KEBNzUL, podpisany wniosek wraz z załącznikami w formie elektronicznej (w jednym pliku w formacie pdf.) proszę przesłać na adres mailowy kebnzul@sggw.edu.pl.

Za rozpatrzenie wniosków pobierane są opłaty zgodnie z § 17 regulaminu KEBNZUL z dn. 23-04-2020 r. 

Wskazówki dla Wnioskodawców:

Wnioskodawcy planujący wykorzystanie w badaniach ankiet/kwestionariuszy ogólnodostępnych, zaaprobowanych przez towarzystwa naukowe lub międzynarodowe zespoły eksperckie, NIE muszą załączać w/w druków do składanego wniosku.

Analogicznie, ankiety/kwestionariusze autorskie MUSZĄ stanowić załącznik do składanego do zaopiniowania wniosku.

W każdym składanym wniosku powinny znaleźć się informacje o sposobie gromadzenia, kodowania i przechowywania danych. Pracownicy, doktoranci i studenci powinni we wniosku zawrzeć informację, że dane będą zabezpieczane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W każdym składanym wniosku powinny znaleźć się informacje o wystąpieniu ewentualnego ryzyka oraz o podejmowanych działaniach mających na celu zapobieżenie wystąpienia wymienionego ryzyka.

Podmiot badania rozumiany, jako osoby badane.

 

Adres składania wniosków:

KOMISJA ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH z UDZIAŁEM LUDZI

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C, pok. 2101
02-776 Warszawa

 

Skład Komisji Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

Zastępca Przewodniczącej: dr hab. Ewa Lange

Dr hab. Dariusz Włodarek (lekarz medyczny, dietetyk i żywieniowiec)

Dr n. med. Witold Klemarczyk (pediatra, gastroenterolog dziecięcy)

Dr hab. Magdalena Górnicka (żywieniowiec)

Prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz  (żywieniowiec)

Dr hab. Eliza Kostyra (żywieniowiec)

Dr hab. Franciszek Kampka (etyk)

Mgr Renata Chmielewska (pielęgniarka)

 

Sekretarz Komisji:

dr inż. Dawid Madej
tel.: 22 59 37 114

kebnzul@sggw.edu.pl