Komisja Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi

Drukuj

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności akademickiej oraz w nawiązaniu do międzynarodowych standardów, prof. dr hab. Michał Zasada, J.M. Rektor SGGW, zarządzeniem nr  24 z dnia 16 marca 2021 roku, powołał Komisję Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi działającą przy Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Treść regulaminu oraz wniosek z wymaganymi załącznikami dostępny do pobrania tutaj: Regulamin, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8

Zgodnie z regulaminem wnioski należy składać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed zaplanowanym posiedzeniem Komisji. Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW w 2021:

do 30 czerwca, do 30 września oraz do 30 listopada

(złożone wnioski będą rozpatrywane w ciągu 3 tygodni od powyższych dat)

Zgodnie z regulaminem KEBNzUL, podpisany wniosek wraz z załącznikami w formie elektronicznej (w jednym pliku w formacie pdf.) proszę przesłać na adres mailowy kebnzul@sggw.edu.pl.

Za rozpatrzenie wniosków pobierane są opłaty zgodnie z § 16 i 17 regulaminu KEBNZUL z dn. 16-03-2021 r. 

Wskazówki dla Wnioskodawców:

Wnioskodawcy planujący wykorzystanie w badaniach ankiet/kwestionariuszy ogólnodostępnych, zaaprobowanych przez towarzystwa naukowe lub międzynarodowe zespoły eksperckie, NIE muszą załączać w/w druków do składanego wniosku.

Analogicznie, ankiety/kwestionariusze autorskie MUSZĄ stanowić załącznik do składanego do zaopiniowania wniosku.

W każdym składanym wniosku powinny znaleźć się informacje o sposobie gromadzenia, kodowania i przechowywania danych. Pracownicy, doktoranci i studenci powinni we wniosku zawrzeć informację, że dane będą zabezpieczane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W każdym składanym wniosku powinny znaleźć się informacje o wystąpieniu ewentualnego ryzyka oraz o podejmowanych działaniach mających na celu zapobieżenie wystąpienia wymienionego ryzyka.

Podmiot badania rozumiany, jako osoby badane.

 

Adres składania wniosków:

KOMISJA ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH z UDZIAŁEM LUDZI

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C, pok. 2131
02-776 Warszawa

 

Dane do opłaty za rozpatrzenie wniosków: 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  1. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 

Numer konta: 23 1240 6003 1111 0000 4944 2416

W tytule przelewu: 507-40-780200-T00170-99 oraz nazwisko głównego autora wniosków

 

Skład Komisji Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

Zastępca Przewodniczącej: dr hab. Ewa Lange

Dr hab. Dariusz Włodarek (lekarz medyczny, dietetyk i żywieniowiec)

Dr n. med. Witold Klemarczyk (pediatra, gastroenterolog dziecięcy)

Dr hab. Magdalena Górnicka (żywieniowiec)

Prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz  (żywieniowiec)

Dr hab. Eliza Kostyra (żywieniowiec)

Dr hab. Franciszek Kampka (etyk)

Mgr Renata Chmielewska (pielęgniarka)

 

Sekretarz Komisji:

dr inż. Dawid Madej
tel.: 22 59 37 114

kebnzul@sggw.edu.pl