Informacje dla pracowników

Drukuj

Webmail

https://spin.sggw.pl/webmail/src/login.php


Wiadomości dla pracowników 


Statut Uczelni - pobierz tutaj.

        Regulamin pracy - pobierz tutaj.


ERASMUS+nabór na wyjazdy STA w celach prowadzenia zajęć w roku akademickim 2018/19

Biuro współpracy z zagranicą informuje o otwarciu naboru i możliwości zgłaszania wyjazdów dydaktycznych do uczelni europejskich w ramach programu Erasmus+ Kraje programu w roku akademickim 2018/19 w terminie od 15 października 2018 do 30 września 2019.  Do pobrania są zasady kwalifikacji i finansowania, formularz zgłoszeniowy oraz Formularz Teaching Staff for Mobility - Mobility Agreement (Indywidualny program nauczania). Przy wypełnianiu Mobility Agreement zalecane jest przedstawienie pełniejszych odpowiedzi w punktach opisowych.Podany jest  również wykaz umów z podziałem na dziedziny i wydziały, dla których są podpisane. Z umów można korzystać wyłącznie zgodnie z zakresem dziedziny, na którą jest podpisana umowa. Informacje zawarte są również na stronie: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_#3.Informacje-dla-nauczycieli //


Decyzja Dziekana WNożCziK nr 7/2017 w sprawie dokumentowania dorobku naukowego pracowników Wydziału - pobierz tutaj.

Załącznik w wersji edytowalnej pobierz tutaj.

Decyzja Dziekana WNożCziK nr 8/2017 w sprawie informowania o finansowaniu publikacji ze środków na utrzymanie potencjału badawczego - pobierz tutaj.


Zarządzenie Nr 100 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatrudniania oraz wynagradzania osób realizujących zadania finansowane ze źródeł innych niż wymienione w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym z Unii Europejskiej - pobierz tutaj.


Decyzja Dziekana w sprawie oceny działalności organizacyjnej nauczycieli akademickich - pobierz tutaj.


Informacja Koordynatora do spraw nauczania przez Internet dla nauczycieli zainteresowanych korzystaniem lub korzystających z platformy e-learningowej Uczelni - pobierz tutaj.