Dodatkowe informacje

Drukuj

Wszechnica Żywieniowa na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW to comiesięczne prelekcje popularyzujące wiedzę o prawidłowym żywieniu człowieka.

Tematyka wykładów jest zróżnicowana, przede wszystkim dostosowana do zainteresowań słuchaczy. Uwzględnia również aktualne problemy żywieniowe naszego społeczeństwa i przedstawia najnowsze osiągnięcia nauki. Wykładowcami są eksperci w danej dziedzinie - pracownicy naukowi naszego Wydziału i innych ośrodków naukowych.

Osobisty udział w spotkaniach daje też możliwość przedyskutowania problemów, wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania praktycznych rad. Odbywa się to w drugiej części spotkania - podczas dyskusji oraz indywidualnych konsultacji z wykładowcami.

Materiały edukacyjne z każdego wykładu dostępne są w wydziałowym punkcie ksero i zamieszczane na internetowej stronie Wszechnicy (www.wszechnica-zywieniowa.sggw.pl).

Zapraszamy: przyjdź, posłuchaj,  zapytaj! Wstęp wolny.

 

TERMINY SPOTKAŃ: w każdą trzecią (sporadycznie drugą) środę miesiąca roku akademickiego, o godz. 17.15

SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKAŃ: link do planu

MIEJSCE: SGGW w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 159c, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (zielony budynek, nr 32), Aula II

DOJAZD: autobusami linii 148, 166, 185, 193, 503

 

Zapraszamy również na transmisję spotkań za pośrednictwem Internetu, w trybie on-line. Po wejściu na stronę Wszechnicy (www.wszechnica_zywieniowa.sggw.pl) poszukaj linku „transmisja on-line”. Zaloguj się jako gość, wpisując swoje imię w okienku edycyjnym (Enter as a Guest).

Oferujemy odbiór prezentacji wraz z możliwością zadawania pytań, poprzez wpisanie ich w specjalne okienko edycyjne. Proponujemy również nadsyłanie pytań pocztą elektroniczną, najlepiej z jednodniowym wyprzedzeniem. Wykładowcy odpowiedzą na pytania w trakcie dyskusji.

Jakość odbioru jest zależna od posiadanego łącza internetowego.