Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Drukuj

Badania fizykochemiczne i sensoryczne surowców oraz produktów spożywczych.

Doskonalenie jakości sensorycznej produktów żywnościowych i posiłków z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów; innowacyjność sensoryczna produktów w kontekście akceptacji konsumentów

Reakcje emocjonalne konsumentów względem produktów (FaceReader, Quick sensory methods) oraz badania eyetrackingowe w określeniu zachowań konsumentów

Analizy instrumentalne (Electronic nose, Electronic tongue, Visual Analyzer, Teksturometr) i sensoryczne w zapewnianiu oraz kontroli jakości produktów żywnościowych z wyznaczaniem krytycznych punktów (Sensory Quality Critical Control Point)

Profesjonalne szkolenia z zakresu oceny sensorycznej żywności i badań konsumenckich (warunki ocen, testy produktów i posiłków, monitorowanie wyników panelu, wnioskowanie dla potrzeb różnych działów w Firmie, raporty)

Kompleksowe ekspertyzy z zakresu oceny jakości produktów rynkowych.

Opracowanie technologii oraz pełnej dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia na rynek nowych produktów spożywczych, w szczególności nowych asortymentów żywności funkcjonalnej i suplementów diety.

Opracowywanie, weryfikacja oraz tłumaczenia treści etykiet produktów spożywczych, w tym oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Ocena trwałości oraz określenie okresu przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Doradztwo w zakresie uprawy leszczyny w warunkach Polski i wykorzystania orzechów laskowych w krajowym przemyśle spożywczym.

Doradztwo w zakresie nabywania i stosowania produktów ekologicznych w codziennej diecie.

Doradztwo w zakresie przestawiania gospodarstw rolnych i ogrodów działkowych na metodę ekologiczną.

Doradztwo w zakresie rozwijania usług agro-eko-turystycznych.

Ocena zawartości związków polifenolowych, karotenoidów i witaminy C w surowcach i produktach pochodzenia roślinnego.

Oznaczenie zawartości cukrów w surowcach i produktach roślinnych.