Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Drukuj

Badania fizykochemiczne i sensoryczne surowców i produktów spożywczych.

Kompleksowe ekspertyzy z zakresu oceny jakości produktów rynkowych.

Opracowanie technologii oraz pełnej dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia na rynek nowych produktów spożywczych, w szczególności nowych asortymentów żywności funkcjonalnej i suplementów diety.

Opracowanie treści etykiet produktów spożywczych.

Ocena trwałości oraz określenie okresu przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Szkolenia z zakresu oceny sensorycznej żywności.

Doradztwo w zakresie nabywania i stosowania produktów ekologicznych w codziennej diecie.

Doradztwo w zakresie przestawiania gospodarstw rolnych i ogrodów działkowych na metodę ekologiczną.

Doradztwo w zakresie rozwijania usług agro-eko-turystycznych.