Katedra Żywienia Człowieka

Drukuj

Oznaczanie wybranych składników w surowcach i produktach spożywczych oraz materiale biologicznym (m.in. karotenoidy, tiamina, azotany, azotyny, składniki mineralne).

Ocena sposobu żywienia (indywidualnie i dla grup) oraz stanu odżywienia (antropometria, składniki mineralne, foliany).

Upowszechnianie wiedzy o prawidłowym żywieniu (poradnictwo, konsultacje, kursy, festiwale nauki, programy radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe itp.).