Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Drukuj

Oferta Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Szkolenia z zakresu technologii gastronomicznej, higieny żywności i obsługi konsumenta.

Ocena jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

Doradztwo dla zakładów przemysłu spożywczego w zakresie higieny i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Ocena stanu higienicznego środowiska produkcji żywności.

Analizy mikrobiologiczne produktów żywnościowych w kierunku grup mikroorganizmów odpowiedzialnych za psucie żywności, jak również mikroorganizmów chorobotwórczych.

Zastosowanie bakterii probiotycznych i potencjalnie probiotycznych (szczepy z własnej kolekcji) do projektowania nowych produktów żywnościowych.

Parametryzacja warunków panujących w żywności i ocena przeżywalności szczepów probiotycznych w żywności.

Ocena przeżywalności szczepów probiotycznych w czasie symulowanego trawienia in vitro w  przewodzie pokarmowym z wykorzystaniem aparatu SHIME.

Konsultacje przy wdrażaniu systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Audyty przedcertyfikacyjne.

Ekspertyzy związane z prawidłowością rozwiązań funkcjonalnych oraz wyposażenia zakładów gastronomicznych różnego typu

Badania żywności i surowców żywnościowych z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych:

  • Analiza składu i zawartości kwasów tłuszczowych (z uwzględnieniem nienasyconych kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans, kwasów nieparzystych i rozgałęzionych izoanteizo).
  • Wykrywanie składu i jakości oraz zafałszowań tłuszczu mlecznego oraz olejów z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej.
  • Analiza składu triacylogliceroli.
  • Badanie profilu związków lotnych i aromatów z wykorzystaniem techniki GC/MS.
  • Badania właściwości przeciwutleniających z wykorzystaniem technik spektrofotometrycznych.
  • Oznaczenia produktów Reakcji Maillarda techniką spektrofotometryczną.
  • Badania jakości barwników karmelowych techniką spektrofotometryczną.

Inne badania chemiczne jakości żywności:

  • Analiza zawartości produktów utleniania lipidów z wykorzystaniem metod: liczby nadtlenowej, liczby anizydynowej, oznaczania sprzężonych dienów i trienów.
  • Oznaczanie liczby kwasowej olejów.