Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Drukuj

Szkolenia z zakresu technologii gastronomicznej, higieny żywności i obsługi konsumenta.

Ocena jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

Doradztwo dla zakładów przemysłu spożywczego.

Analizy mikrobiologiczne produktów żywnościowych w kierunku grup mikroorganizmów odpowiedzialnych za psucie żywności, jak również mikroorganizmów chorobotwórczych.

Ocena stanu higienicznego środowiska produkcji żywności.

Parametryzacja warunków panujących w żywności w celu jak najlepszej przeżywalności szczepów probiotycznych.

Konsultacje przy wdrażaniu systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Audyty przedcertyfikacyjne.

Ekspertyzy związane z prawidłowością rozwiązań funkcjonalnych oraz wyposażenia zakładów gastronomicznych różnego typu

Ilościowa i jakościowa analiza lipidów w produktach i surowcach technikami: spektrofotometrii UV-Vis, chromatografii gazowej (HR-GC oraz GC/MS) i cieczowej (HPLC i TLC) w zakresie:

  • analizy składu  kwasów tłuszczowych z uwzględnieniem izomerów trans z różnych produktów;
  • wykrywanie zafałszowań w produktach spożywczych poprzez analizę składu i proporcji specyficznych związków w produktach mlecznych i olejach;
  • analiza składu triacylogliceroli, tokoferoli oraz pochodnych węglowodorów;
  • badanie aromatów żywności poprzez analizę składu związków lotnych w fazie nadpowierzchniowej.