Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Drukuj

Instrumentalny pomiar właściwości strukturalnych surowców i tekstury półproduktów i produktów spożywczych.

Instrumentalny pomiar barwy żywności.

Instrumentalny pomiar właściwości reologicznych żywności.

Instrumentalny pomiar z zastosowanie komputerowej analizy obrazu do określania jakości surowców, półproduktów i produktów spożywczych.

Badanie i ocena aspektów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń gastronomicznych.

Pomiar składu surowcowego z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do określania jakości surowców, półproduktów i produktów spożywczych.

Określenie energochłonności i efektywności procesów cieplnych w gastronomii i w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych i przetwórstwa spożywczego w aspekcie obowiązującego prawa żywnościowego.

Analiza stopnia utlenienia tłuszczów, monitorowania reakcji nieenzymatycznego brązowienia, zdolności przeciwutleniających badanych materiałów.

Analiza i ocena systemów jakości w produkcji żywności, ich rola w podwyższaniu rentowności produkcji i wzrostu możliwości eksportowych.