Katedra Dietetyki

Drukuj
  • Ustalenie fizjologicznych podstaw i schematów postępowania dietetycznego w różnych stanach metabolizmu zarówno u osób zdrowych, z grup ryzyka schorzeń dietozależnych i u osób chorych, w różnym wieku i w różnym stanie odżywienia.
  • Ocena czynników prognostycznych (wskaźniki przemian metabolicznych, poziomy hormonów) skuteczności terapii u osób z przewlekłymi chorobami wymagającymi stosowania dietoterapii.
  • Indywidualne i grupowe porady dietetyczne dla dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży i karmiących, osób o zwiększonej aktywności fizycznej oraz osób z różnymi schorzeniami i niedoborami pokarmowymi.
  • Oznaczenie i ocena spoczynkowych, poposiłkowych i związanych z aktywnością ruchową wydatków energetycznych u osób o różnej aktywności fizycznej i w różnym stanie zdrowia. Ocena zdolności wysiłkowej organizmu (badania respirometryczne, spirometryczne, akcelerometryczne).
  • Oznaczanie i ocena wpływu czynników żywieniowych na lipemię i glikemię poposiłkową u osób w różnym stanie zdrowia, w tym oznaczanie indeksu glikemicznego żywności i posiłków (w tym z wykorzystaniem systemu stałego monitorowania glikemii). Określanie odczucia głodu, sytości i wypełnienia w zależności od rodzaju zastosowanego posiłku.
  • Kompleksowa analiza wpływu różnych czynników środowiskowych, przyjmowanych suplementów oraz sposobu żywienia na metabolizm człowieka z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych (metabolomika niecelowana).   
  • Ocena stanu zdrowia z wykorzystaniem badań tonometrii naczyń krwionośnych.
  • Ocena nietolerancji pokarmowych z wykorzystaniem testu wodorowego
  • Ocena wykorzystania składników pokarmowych i ich wpływu na proces trawienia.