Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Drukuj

Analizy, oceny, prognozy segmentów rynku żywności.

Doradztwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego.

Strategie działań polityki wyżywienia wobec zmian w gospodarce i stylu życia ludności w kontekście zrównoważonego rozwoju i ograniczenia występowania chorób dietozależnych.

Badania jakościowe i ilościowe zachowań konsumentów na rynku różnych dóbr i usług.

Diagnoza uwarunkowań poziomu i struktury konsumpcji w różnych typach gospodarstw domowych.

Analiza rynku żywności ekologicznej.

Organizacja i zarządzanie w gastronomii i hotelarstwie

Doradztwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa gastronomicznego i hotelarskiego.

Konsumencka percepcja działań marketingowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Zarządzanie komunikacją rynkową w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Zarządzanie marką w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Badania i ocena zachowań konsumentów na rynku usług gastronomicznych, hotelarskich oraz rynku artykułów żywnościowych.