Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Drukuj
  1. Diagnozy, analizy i prognozy rozwoju rynku żywności, jego poszczególnych branż i segmentów (żywności ekologicznej, dietetycznej, dla dzieci itp.) oraz segmentów rynku usług gastronomicznych i poradnictwa żywieniwo-dietetycznego
  2. Usługi konsultingowe z zakresu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach z sektora rolno-spożywczego, gastronomicznych i hotelarskich oraz poradnictwa żywieniowo-dietetycznego
  3. Zarządzanie marką i komunikacją rynkową w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w szeroko rozumianej sferze żywności i wyżywienia
  4. Opracowanie strategii działań w różnych obszarach polityki wyżywienia ludności i zdrowia publicznego w kontekście zrównoważonego rozwoju i ograniczenia występowania chorób dietozależnych
  5. Badania zachowań konsumentów na rynkach żywności, usług gastronomicznych i hotelarskich oraz poradnictwa dietetycznego wraz z analizą uwarunkowań i zmian konsumpcji i stylu życia w różnych grupach konsumentów i rodzajach gospodarstw domowych.
  6. Szkolenia i warsztaty o tematyce dotyczącej rynków żywnościowych i usług żywieniowych (gastronomia, hotelarstwo, poradnictwo żywieniowo-dietetyczne) oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w tych sektorach, aspektów konsumpcji, zachowań i praw konsumentów.