Analizy Fizyko-Chemiczne

Drukuj

Analizy Fizyko-Chemiczne

tel.: (+48) 22 59 37 040

Oferta badań usługowych nieobjętych akredytacją i niespełniających wymagań normy ISO/IEC17026:2018-02

 • ocena składu podstawowego produktów rolnych i żywności:
  • białka – oznaczenie azotu metodą destylacyjno - miareczkową
  • tłuszczu – metodą ekstrakcyjno - wagową
  • suchej masy – metodą wagową
  • popiołu – metodą wagową
  • zawartości kwasów tłuszczowych – metodą chromatografii gazowej
 •  oznaczenie cukrowców, ekstraktu ogółem i ekstraktu bezcukrowego
 • oznaczenie kwasowości i liczby kwasowej, kwasowości lotnej
 • oznaczanie liczby nadtlenkowej
 • oznaczanie właściwości antyoksydacyjnych składników bioaktywnych metodą spektrofotometryczną
 • oznaczanie witaminy C metodą Tillmansa
 • analiza zawartości kwasów tłuszczowych
 • analiza zawartości steroli oraz fitosteroli
 • oznaczanie osmolarności płynów
 • analiza aktywności wody

 

Dodatkowe usługi

 • kompleksowe ekspertyzy z zakresu oceny jakości produktów rynkowych
 • opracowanie technologii oraz pełnej dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia na rynek nowych produktów spożywczych, w szczególności nowych asortymentów żywności funkcjonalnej i suplementów diety
 • opracowanie treści etykiet produktów spożywczych
 • ocena trwałości oraz określenie okresu przydatności do spożycia produktów spożywczych