Analiza Sensoryczna

Drukuj

Analiza Sensoryczna

 

dr hab. Eliza Kostyra

eliza_kostyra@sggw.edu.pl

tel.: (+48) 22 59 37 052

 

Pracownia Analizy Sensorycznej została utworzona na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Katedrze Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej we wrześniu 2001 roku. Swój szybki rozwój oraz osiągnięcie pełnej fachowości w realizacji badań sensorycznych zawdzięcza współpracy i kontynuacji wieloletniego dorobku Zakładu Analizy Sensorycznej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN kierowanego przez prof. Ninę Baryłko-Pikielną. 

Status naukowy Pracowni stanowił podstawę do przyjęcia jej w poczet członków The European Sensory Network (ESN). Członkostwo Pracowni w ESN zapewnia bieżący dostęp do najnowszych osiągnięć w zakresie badań i postępów metodyki ocen sensorycznych oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych i badaniach biegłości analitycznej.

Obecnie badania sensoryczne dotychczasowo prowadzone w ramach Pracowni Analizy Sensorycznej prowadzone są w Zakładzie Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych przez ten sam zespół badawczy.

 

Oferta badań usługowych 

 • ocena jakości sensorycznej - sensoryczne metody analityczne lub opisowe:
  • ilościowa analiza opisowa
  • proste metody opisowe
  • ilościowe testy opisowe
  • testy profilowania sensorycznego
  • metody skalowania
 • sensoryczne testy dyskryminacyjne - metoda szeregowania, metoda parzysta, metoda trójkątowa, metoda duo-trio
 • pomiar zmian intensywności wrażeń sensorycznych w czasie (Time –Intensity)
 • metoda oceny Time-Related-Profiling/Progressive-Profiling  - pomiar periodyczny w czasie wrażenia kluczowych wyróżników sensorycznych dla danych produktów żywnościowych
 • sensoryczne oceny konsumenckie produktów żywnościowych

 Dodatkowe usługi

 • konsultacje
 • ekspertyzy
 • badania na zlecenia firm
 • szkolenia sensoryczne z zakresu:
 • selekcja, szkolenie i monitorowanie zespołu oceniającego (wybrani oceniający, eksperci)
 • analityczne i konsumenckie metody sensoryczne oraz ich praktyczne wykorzystanie
 • procedura przygotowania i prezentacji próbek do ocen sensorycznych z uwzględnieniem specyfiki produktu
 • statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych
 • systemowe podejście do ocen sensorycznych (identyfikacja problemu, plan i realizacja eksperymentu, prezentacja i interpretacja wyników)
 • badania sensoryczne w opracowaniu nowych i modyfikacji istniejących produktów
 • praktyczne aspekty prowadzenia i wykorzystywania analizy sensorycznej dla potrzeb firmy, problemy do rozwiązania, współpraca z innymi działami, rola lidera zespołu
 • inne zagadnienia specjalistyczne z zakresu badań sensorycznych dostosowane do potrzeb zleceniodawcy w zakresie produktów żywnościowych i nieżywnościowych