Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

Drukuj

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych, jest jednostką działającą w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Od 2020 r. kontynuuje prace badawcze prowadzone przez Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej, powołanego do życia decyzją Rady Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW nr 13/2001/2002 z dnia 11.12.2002 r. Laboratorium w 2004 r. uzyskało  Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja jednostki została zawieszona do dnia 28.08.2021 r.

Wykonywane przez pracowników Zakładu badania fizykochemiczne i sensoryczne od wielu lat honorowane są przez państwowe instytucje opiniujące i dopuszczające do obrotu dietetyczne środki spożywcze, takie jak Instytut Żywności i Żywienia, Państwowy Zakład Higieny i Główny Inspektorat Sanitarny, jednostki podległe Ministerstwa Zdrowia. Pracownicy stanowiący personel Zakłądu znani są dobrze instytucjom konsumenckim, a także krajowym i zagranicznym producentom żywności ze swej rzetelności, wysokich kompetencji i niezależności. Powierzane im są bardzo odpowiedzialne i prestiżowe badania, między innymi ocena jakościowa produktów w konkursie na najlepsze wyroby pod patronatem Prezydenta RP „Teraz Polska”. Wykonują liczne oceny produktów rynkowych m.in. dla instytucji konsumenckich, prokuratury, urzędów celnych itp. 

Zakład wykonuje badania z zakresu:

Zakład korzysta z wiedzy i doświadczenia stałego konsultanta prof. dr hab. Franciszka Świderskiego, wieloletniego Kierownika Katedry Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej oraz Zakładu Towaroznawstwa i Standaryzacji, w późniejszych latach Katedry i Zakładu Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, specjalisty w dziedzinie oceny jakości produktów spożywczych, m.in. przewodniczącego zespołu branżowego oceniającego wyroby spożywcze w konkursie pod patronatem Prezydenta RP „Teraz Polska” oraz wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oceniającej i nadającej wyróżnienie „Dobra Polska Żywność” (obecnie „Poznaj Dobrą Żywność”).