Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej

Drukuj

Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej, jest jednostką działającą w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

Jako samodzielna jednostka Laboratorium zostało powołane do życia decyzją Rady Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW nr 13/2001/2002 z dnia 11.12.2002 r. Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji uzyskało w 2004 r.

akredytacja PCA nr AB 564

AB564 symbol akredytacji

 

Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji nr AB 564

 

Wykonywane przez pracowników Laboratorium badania fizykochemiczne i sensoryczne od wielu lat honorowane są przez państwowe instytucje opiniujące i dopuszczające do obrotu dietetyczne środki spożywcze, takie jak Instytut Żywności i Żywienia, Państwowy Zakład Higieny i Główny Inspektorat Sanitarny, jednostki podległe Ministerstwa Zdrowia. Pracownicy stanowiący personel Laboratorium znani są dobrze instytucjom konsumenckim, a także krajowym i zagranicznym producentom żywności ze swej rzetelności, wysokich kompetencji i niezależności. Powierzane im są bardzo odpowiedzialne i prestiżowe badania, między innymi ocena jakościowa produktów w konkursie na najlepsze wyroby pod patronatem Prezydenta RP „Teraz Polska”. Wykonują liczne oceny produktów rynkowych m.in. dla instytucji konsumenckich, prokuratury, urzędów celnych itp. Z usług pracowników Laboratorium, w zakresie diagnostyki zdrowotnej, korzysta również służba zdrowia.

W skład Laboratorium wchodzą trzy pracownie:

Laboratorium korzysta z wiedzy i doświadczenia stałego konsultanta prof. dr hab. Franciszka Świderskiego, wieloletniego Kierownika Katedry Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej oraz Zakładu Towaroznawstwa i Standaryzacji, w późniejszych latach Katedry i Zakładu Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, specjalisty w dziedzinie oceny jakości produktów spożywczych, m.in. przewodniczącego zespołu branżowego oceniającego wyroby spożywcze w konkursie pod patronatem Prezydenta RP „Teraz Polska” oraz wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oceniającej i nadającej wyróżnienie „Dobra Polska Żywność” (obecnie „Poznaj Dobrą Żywność”).