Komisja Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi

Drukuj

Komisja Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi przy Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

W związku ze zmianami w strukturze Uczelni i Wydziału obowiązującymi od dnia 1.10.2019 r. najbliższe posiedzenie KEBNzUL zostało zaplanowane na dzień 24 września 2019r. Wnioskodawcy proszeni są o nadsyłanie wniosków najpóźniej do dnia 15.09.2019r.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności akademickiej oraz w nawiązaniu do międzynarodowych standardów, prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor SGGW, zarządzeniem nr  27 z dnia 5 maja 2016 roku, powołał Komisję Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi działającą przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Treść regulaminu z późniejszymi zmianami dostępna jest tutaj.

Wniosek oraz załączniki: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4.

Załącznik 1 dostępny jest w formacie PDF, w celu zapisania pliku PDF jako edytowalnego dokumentu w formacie Microsoft Word DOC należy skorzystać z konwertera PDF na DOC (dostępnego online).

Zgodnie z regulaminem wnioski należy składać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed zaplanowanym posiedzeniem Komisji. Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu.

Zgodnie z regulaminem KEBNzUL, podpisany wniosek wraz z załącznikami (w jednym pliku w formacie pdf.) proszę przesłać na adres mailowy kebnzul@sggw.pl i dostarczyć w formie papierowej (1 egz.). Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową.

Za rozpatrzenie wniosków pobierane są opłaty zgodnie z § 17 regulaminu KEBNZUL z dn. 19-08-2016 r. 

Wskazówki dla Wnioskodawców:

Wnioskodawcy planujący wykorzystanie w badaniach ankiet/kwestionariuszy ogólnodostępnych, zaaprobowanych przez towarzystwa naukowe lub międzynarodowe zespoły eksperckie, NIE muszą załączać w/w druków do składanego wniosku.

Analogicznie, ankiety/kwestionariusze autorskie MUSZĄ stanowić załącznik do składanego do zaopiniowania wniosku.

W każdym składanym wniosku powinny znaleźć się informacje o sposobie gromadzenia, kodowania i przechowywania danych. Pracownicy, doktoranci i studenci powinni we wniosku zawrzeć informację, że dane będą zabezpieczane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa przyjętą w SGGW – Zarządzenie 88/2013.

W każdym składanym wniosku powinny znaleźć się informacje o wystąpieniu ewentualnego ryzyka oraz o podejmowanych działaniach mających na celu zapobieżenie wystąpienia wymienionego ryzyka.

Podmiot badania rozumiany, jako osoby badane.

 

Adres składania wniosków:

KOMISJA ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH z UDZIAŁEM LUDZI

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C, pok. 2101
02-776 Warszawa

 

Skład Komisji Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska

Dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy

Dr hab. Joanna Niegowska, prof. SGGW

Dr hab. Dariusz Włodarek

Dr n. med. Witold Klemarczyk

Dr hab. Ewa Lange

Dr hab. Małgorzata Drywień

Dr hab. Magdalena Górnicka

Dr hab. Zenon Jastrzębski, prof. NIL

Dr n hum. Karolina Smoderek

Radca Prawny Mgr Natalia Łojko

Mgr Renata Chmielewska

 

Sekretarz Komisji:

dr inż. Małgorzata Stachoń
tel.: 22 59 37 027

kebnzul@sggw.pl