Dokumenty do pobrania

Drukuj

Dokumenty do pobrania

Pliki dla Studentów realizujących praktyki na podstawie "Umowy o organizację praktyki". Kliknij w wybrany dokument, aby go pobrać.

 

 Dokumenty podstawowe:

  • Umowa o organizację praktyki - Wydział Żywienia Człowieka
    • Studenci zbierają podpisy na 3 egzemplarzach Umowy: jeden dokument przeznaczony jest docelowo dla Praktykodawcy, drugi dla Studentów, a trzeci dla Koordynatora ds. praktyk. Koordynator musi otrzymać Umowę (ze wszystkimi wymaganymi podpisami) najpóźniej na tydzień przed datą rozpoczęcia praktyki przez Studentów.
  • Dziennik praktyk

 

  Dokumenty dodatkowe:

  • Skierowanie na praktyki
    • Dokument wystawiany przez Koordynatora ds. praktyk na wniosek Studenta
  • Skierowanie Sanepid
    • Dokument wystawiany przez Koordynatora ds. praktyk na wniosek Studenta. Decyzja o honorowaniu skierowania zależy od Sanepidu.