Praktyki

Drukuj

PRAKTYKI STUDENCKIE na Wydziale Żywienia Człowieka 

Na kierunku Ocena Żywności i Żywienie Człowieka obowiązują jednorazowe 160 godzinne praktyki zawodowe, które można realizować po 4 lub po 6 semestrze studiów. Realizacja praktyk po 6 semestrze nie wymaga dodatkowej zgody Dziekana.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynający naukę w roku akademickim 2019/2020 są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich:

po II roku (IV semestrze) oraz po III roku (VI semestrze)

Minimalny czas praktyk po IV semestrze to 160 godzin. Minimalny czas praktyk po VI semestrze to 100 godzin. 

Warunkiem przystąpienia do praktyk jest formalna akceptacja Umowy o praktyki przez Dziekana i Koordynatora ds. praktyk (3 egzemplarze) przed podjęciem stażu. Dodatkowo przed podjęciem praktyk student zobowiązany jest do pozostawienia Koordynatorowi ds. praktyk kontaktu do opiekuna praktyk (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy).

Umowy podpisane w późniejszym terminie nie będą akceptowane i nie mogą stanowić podstawy do zaliczenia praktyk.

Dokumenty zaliczające praktykę należy złożyć u Koordynatora ds. praktyk osobiście w terminie wyznaczonym bieżącą organizacją roku akademickiego. W roku akademickim 2019/2020 termin zamknięcia systemu e-HMS to 18 września 2020 r. Ostatni dzień przyjmowania dokumentów zaliczających praktyki zostanie podany w terminie sesji letniej.

 

Koordynator ds. Praktyk na kierunku  Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

dr inż. Monika Hoffmann

pok. 1086

tel.: 22 59 37 044
e-mail: praktyki.zczioz@sggw.pl

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: wtorki 12-14

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora SGGW od dnia 12-ego marca konsultacje w sprawie praktyk zostają odwołane. Konsultacje będą prowadzone w wyznaczonych terminach telefonicznie oraz mailowo.

Uwaga - wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym także realizacja praktyk studenckich, zostają zawieszone.