Praktyki

Drukuj

PRAKTYKI STUDENCKIE na Wydziale Żywienia Człowieka 

Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (kierunek ŻCziOŻ), którzy rozpoczęli studia w r.ak. 2018/2019 (lub wcześniej) obowiązuje jednorazowa 160-godzinna praktyka zawodowa, którą można zrealizować po IV lub po VI semestrze studiów. Realizacja praktyki po VI semestrze nie wymaga dodatkowej zgody Dziekana.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (kierunek ŻCziOŻ), którzy rozpoczęli naukę w r.ak. 2019/2020 są zobowiązani do odbycia dwóch praktyk studenckich: po  IV semestrze (min. 160 godzin) oraz po  VI semestrze (min. 100 godzin).