Żywienie Człowieka i Gastronomia

Drukuj

Żywienie Człowieka i Gastronomia

Wydział Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
budynek 32; pok. A64 (parter) lub 1129 (I piętro)
tel.: 22 59 37 148
fax.: 22 59 37 138

e-mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl
e-mail: maria_jeznach@sggw.edu.pl
http://pszcigd.sggw.pl

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych. Program obejmuje następujące przedmioty: podstawy żywienia człowieka z elementami socjologii żywienia, towaroznawstwo i przechowalnictwo z elementami bezpieczeństwa, dietetyka, technologia gastronomiczna z elementami żywienia zbiorowego (w tym catering), projektowanie i wyposażenie zakładów gastronomicznych, obsługa konsumenta, higiena i ochrona zdrowia z elementami mikrobiologii żywności, marketing żywności i usług gastronomicznych, metodyka nauczania przedmiotów zawodowych oraz praktyka.

Zajęcia (375 godzin dydaktycznych) odbywają się w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz praktyk. Słuchaczom udostępniane są materiały pomocnicze do realizowanych przedmiotów. w lipcu przewidziane są ćwiczenia laboratoryjne.

Kierownik studiów: dr hab. Maria Jeznach

Czas trwania studiów- trzy semestry, zajecia rozpoczynają się w październiku 2018 r.

Łączna liczba punktów ECTS: 65

Łączna liczba realizowanych godzin: 375

Tryb studiów: niestacjonarny (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: do 21 września 2018 r.

Liczba miejsc: 30 (minimalna 20)

Opłata: 1600 zł za semestr, 300 zł wpisowe

Miejsce składania dokumentów: budynek 32, pokój A64 (parter) w godz. 9 -15, przed 15 sierpnia i po 3 września.
lub pocztą na adres:

Marzena Czmoch
Wydział Żywienia Człowieka
Studia Podyplomowe Żywienie Człowieka i Gastronomia
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.

 

Regulamin - pobierz