Problematyka badawcza

Drukuj

Profil dydaktyczny i badania naukowe Wydziału dotyczą zagadnień związanych z żywieniem człowieka pod kątem wpływu żywienia na funkcjonowanie organizmu na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym oraz całego organizmu, stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych, epidemiologii żywieniowej, dietoprofilaktyki i dietoterapii schorzeń cywilizacyjnych, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ze szczególnym uwzględnieniem zakładów gastronomicznych i cateringu oraz ekologicznych surowców, projektowania i charakterystyki żywności specjalnego przeznaczenia oraz żywności funkcjonalnej. Do zakresu nauczania i badań naukowych należy także polityka wyżywienia ludności i zachowania konsumentów na rynku żywności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz psychologia i socjologia żywienia.