Studia doktoranckie

Drukuj

Studia doktoranckie od 1 października 2019 r. realizowane są w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego SGGW. Szczegółowe informacje dotyczące działania Szkoły Doktorskiej, rekrutacji, regulaminu oraz programu i planów zajęć można znaleźć tutaj.


 

Informacje o możliwym zatrudnieniu w Uczelni i poza nią, po uzyskaniu stopnia doktora i/lub skończenia studiów doktoranckich znajdują się na podanych niżej stronach

http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ gdzie publikowane są ogłoszenia o konkursach na Uczelniach

lub http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/ poprzez wypełnienie formularzy ze strony i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl – ogłoszenia o konkursach w instytutach badawczych


STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2012-2016)

Kierownik: prof. dr hab. Agata Wawrzyniak

e-mail: agata_wawrzyniak@sggw.edu.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2012-2016 – pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2013-2017)

Kierownik: prof. dr hab. Marzena Jeżewska – Zychowicz

e-mail: marzena_jezewska_zychowicz@sggw.edu.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2013-2017  – pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2014-2018)

Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Przybylski

e-mail: wieslaw_przybylski@sggw.edu.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2014-2018 – pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2015-2019)

Kierownik: dr hab. Barbara Pietruszka, prof. SGGW

e-mail: barbara_pietruszka@sggw.edu.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2015-2019 – pobierz

Efekty kształcenia - pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2016-2020)

Kierownik: prof. dr hab. Jarosława Rutkowska

e-mail: jaroslawa_rutkowska@sggw.edu.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2016-2020 – pobierz

Efekty kształcenia - pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2017-2021)

Kierownik: dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

e-mail: ewa_czarniecka_skubina@sggw.edu.pl

 

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2017-2021 – pobierz

Efekty kształcenia - pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2018-2022)

Kierownik: dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

e-mail: ewa_czarniecka_skubina@sggw.edu.pl

 

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2018-2022 – pobierz

Efekty kształcenia - pobierz

 

Karta obiegowa doktoranta