Godziny konsultacji Dziekanów

Drukuj

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Dominika Guzek 

środa, godzina 9.00 - 10.00

budynek nr 32 pok. A63 (górny dziekanat)

e-mail: dominika_guzek@sggw.edu.pl

 

Prodziekan Wydziału

dr inż. Anna Piotrowska

wtorek, czwartek  godzina 14.00-16.00

budynek nr 32 pok. A63 (górny dziekanat)

e-mail:anna_piotrowska@sggw.edu.pl