Godziny konsultacji Dziekanów

Drukuj

Dziekan Wydziału

dr hab. Jadwiga Hamułka prof. SGGW

środa 10.00 – 12.00

piątek 13.00 – 14.00

budynek nr 32 pok. A63 (parter)

e-mail: jadwiga_hamulka@sggw.pl

 

Prodziekan Wydziału

dr hab. Dominika Guzek prof. SGGW

poniedziałek 11.00 - 13.00

piątek 14.00 - 16.00

budynek nr 32 pok. A63 (górny dziekanat)

e-mail: dominika_guzek@sggw.pl