Praktyki

Drukuj

Praktyki Studenckie na Wydziale Żywienia Człowieka, kierunek Gastronomia i Hotelarstwo

Koordynator ds. Praktyk na kierunku Gastronomia i Hotelarstwo:
dr inż. Marlena Pielak

Nowy LINK do formularza zgłoszeń na praktykę (kliknij na link) zawodową na kierunku Gastronomia i hotelarstwo, w celu wystawienia umowy.

tel. (22) 59 37 057
e-mail: praktyki_gih@sggw.pl

 1. Studenci wybierają miejsce odbycia praktyki spośród aktualnych ofert dostępnych na MS Teams w zespole PRAKTYKA. Ze względu na dynamikę zmian zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji na Teamsach w zespołach praktykowych.
 2. Studenci kontaktują się Zakładowym koordynatorem praktyk (za pomocą podanego adresu e-mail) i ustalają szczegóły planowanej praktyki (dział oraz termin jej rozpoczęcia i zakończenia).
 3. Studenci dokonują rejestracji praktyki poprzez wypełnienie ankiety
  (link i opis jest również zawarty na Teamsach w zespole praktyk).
  Potrzebny jest adres placówki, regon, osoba, która reprezentuje zakład i ma pełnomocnictwo aby podpisywać umowy np. dyrektor generalny lub pełnomocnik zarządu)
 4. Po upływie min. 7 dni roboczych od dokonania rejestracji, Student odbiera przygotowane dokumenty (3 egz. umowy o organizację praktyki i skierowanie) z Sekretariatu Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności (p. 79, parter), a następnie dostarcza je do Zakładu pracy (przed rozpoczęciem praktyki).
 5. Student odbywa praktyki zgodnie z harmonogramem, ustalonym wspólnie z opiekunem praktyk, w czasie wolnym od zajęć (także wykładów).
 6. Na dzień przed zakończeniem praktyk (w wymiarze określonym przez program studiów), Student udaje się do zakładowego Koordynatora praktyk, który potwierdza realizację praktyk swoim podpisem i pieczęcią służbową, a następnie oddaje Studentowi 2 egz. w/w umowy (jeden dla Studenta, jeden do oddania wraz z dziennikiem praktyk).
 7. Student składa komplet dokumentów Koordynatorowi ds. praktyk studenckich na kierunku Gastronomia i Hotelarstwo, w trakcie konsultacji bądź ustalając emailowo lub w sekretariacie Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności.

*Studenci jednorazowo w okresie studiów inżynierskich (raz na 3,5 roku studiów) mogą przedstawić własną propozycję miejsca odbycia praktyki zawodowej. Dokonują oni rejestracji praktyki za pomocą w/w formularza wybierając opcję „Rodzaj rejestrowanej praktyki zawodowej → w Zakładzie pracy zaproponowanym przez Studenta". Zobowiązani są do dołączenia do umowy programu praktyk.