Gastronomia i Hotelarstwo

Drukuj

Informacje dla studentów kierunku Gastronomia i Hotelarstwo.


Szanowni Studenci,

W roku akademickim 2020/ 2021 semestr zimowy będzie realizowany w systemie hybrydowym, tj. na Uczelni będą realizowane zajęcia ćwiczeniowe, a zdalnie realizowane będą wykłady i część zajęć ćwiczeniowych (która będzie miała charakter seminaryjny lub inny niewymagający obecności na Uczelni). Jednakże, zarówno ta decyzja, jak i plan zajęć który Państwo otrzymaliście, mogą ulec zmianie w zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.

W związku z taką organizacją zajęć, został dla Państwa przygotowany na ten semestr plan zajęć uwzględniający to, że na większości zajęć ćwiczeniowych realizowanych na Uczelni zostaliście Państwo podzieleni na mniejsze grupy, aby zapewnić na zajęciach obozujący w SGGW dystans społeczny i reżim higieniczny. Ponadto, na różnych przedmiotach, w zależności od tygodnia, zajęcia mogą być w różny sposób zorganizowane (tj. plan i godziny zajęć mogą się różnić w zależności od tygodnia). Taki układ pozwoli nie tylko zoptymalizować Państwa plan zajęć i uniknąć kłopotliwych dla Państwa „okienek”, ale także, pozwoli zachować obowiązujące w SGGW rygory związane z sytuacją epidemiologiczną.

W zakładce „PLANY ZAJĘĆ” macie Państwo aktualne plany zajęć. Plany zajęć dotyczą poszczególnych roczników i kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych na Wydziale Żywienia Człowieka. W chwili obecnej prosimy aby nie traktować ich jeszcze jako wersję ostateczną – w związku z tą wyjątkową sytuacją która może być dynamiczna, mogą one ulegać zmianie nawet w trakcie roku akademickiego. O zmianach będziemy Państwa niezwłocznie informować na stronie internetowej Wydziału i Facebooku wydziałowym.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Wydziału w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/ 2021 w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (w tym kwestie związane ze środkami ochrony osobistej, dystansem społecznym, obowiązującymi w budynku 32 rygorami oraz tym do czego zobowiązani są zarówno Pracownicy, jak i Studenci) będzie Państwu przekazywał Koordynator ds. Zapobiegania Rozprzestrzenianiu się Wirusa SARS-COV-2 Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka, Dr inż. Małgorzata Jałosińska (malgorzata_jalosinska@sggw.edu.pl). Wszyscy Państwo zostaniecie o tych zasadach przez Panią Koordynator poinformowani i proszę o traktowanie ich jako obowiązkowe, gdyż zasady te mają na celu zapewnienie Państwu i Państwa Bliskim bezpieczeństwa.

Dodatkowe zasady realizacji zajęć obowiązujące na poszczególnych przedmiotach zostaną określone i udostępnione Państwu przez Koordynatorów Przedmiotów.

Ponadto, na zajęcia może przyjść tylko osoba zdrowa, bez podwyższonej temperatury i innych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć również osoby przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach, z wyżej wymienionych powodów, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Prodziekan Wydziału Żywienia Człowieka, dr inż. Anny Piotrowskiej, na adres e-mail: anna_piotrowska@sggw.edu.pl


Opiekun pierwszego roku

mgr Monika Hanula monika_hanula@sggw.edu.pl


 

Bieżące komunikaty znaleźć można w zakładce KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW