Praktyki

Drukuj

PRAKTYKI STUDENCKIE na kierunku Dietetyka na Wydziale Żywienia Człowieka

 Podstawą zaliczenia praktyk na Kierunku Dietetyka jest:

  • umowa o organizację praktyk

oraz

  • dziennik praktyk

Praca na umowę o dzieło, zlecenie lub na etat może być podstawą do realizacji i zaliczenia praktyk. W tym celu ksero umowy o dzieło, zlecenia lub o pracę należy dostarczyć do Koordynatora ds. praktyk i złożyć podanie do Prodziekana o zgodę na realizację praktyki na podstawie przedstawionej umowy.

 

Studenci kierunku Dietetyka studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych przed rozpoczęciem realizacji praktyki są zobowiązani do złożenia do podpisu umowy o organizację praktyki i do podania (każdy indywidualnie) Koordynatorowi ds. praktyk następujących informacji:

  • miejsce realizacji praktyki
  • termin realizacji praktyki
  • imię i nazwisko opiekuna praktyki
  • kontakt do opiekuna praktyki (nr telefonu, e-mail)

oraz odebrania podpisanej przez Dziekana Wydziału umowy o organizację praktyki.

Niedopełnienie powyższych formalności wiąże się z niemożliwością przystąpienia do realizacji praktyki  i jej rozliczenia.

 

Szczegółowe informacje o praktykach zawiera Regulamin Praktyk Studenckich.

KOORDYNATOR ds. PRAKTYK od r. ak. 2020/2021:

dr inż. Katarzyna Lachowicz

Katedra Dietetyki

pokój 0119 (budynek 32, przyziemie)

tel. +48 22 5937027

e-mail: katarzyna_lachowicz@sggw.edu.pl

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną preferowaną formą kontaktu jest kontakt zdalny, za pośrednictwem MS Teams, e-maila (adres podany powyżej) oraz telefonu.

 

Uwaga

Dla każdego rocznika studiów kierunku Dietetyka I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz  II stopnia studiów stacjonarnych od roku  akademickiego 2020/2021 informacje dotyczące praktyk są przekazywane w ramach zespołów na MS Teams. Proszę o regularne sprawdzanie zamieszczanych tam informacji.

 

KONSULTACJE W SPRAWIE PRAKTYK W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO  2020/2021:

Studia stacjonarne I i II stopnia oraz Studia niestacjonarne I stopnia:

Terminy: środa 12-14, piątek 10-12 od 5.03.2021, z wyłączeniem dni wolnych od pracy; terminy mogą ulegać zmianom; inne terminy - po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym

Forma: MS Teams, telefonicznie, mailowo lub stacjonarnie

Niezależnie od formy konsultacji należy wpisywać się na listę, do której link jest zamieszczony w zespole dotyczącym praktyk