Praktyki

Drukuj

PRAKTYKI STUDENCKIE na kierunku Dietetyka na Wydziale Żywienia Człowieka

 

 Podstawą zaliczenia praktyk na Kierunku Dietetyka jest:

  • umowa o organizację praktyk

oraz

  • dziennik praktyk

Praca na umowę o dzieło, zlecenie lub na etat może być podstawą do realizacji i zaliczenia praktyk. W tym celu ksero umowy o dzieło, zlecenia lub o pracę należy dostarczyć do Koordynatora ds. praktyk i złożyć podanie do Prodziekana o zgodę na realizację praktyki na podstawie przedstawionej umowy.

Studenci kierunku Dietetyka studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych przed rozpoczęciem realizacji praktyki są zobowiązani do złożenia do podpisu umowy o organizację praktyki i do podania (każdy indywidualnie) Koordynatorowi ds. praktyk następujących informacji:

  • miejsce realizacji praktyki
  • termin realizacji praktyki
  • imię i nazwisko opiekuna praktyki
  • kontakt do opiekuna praktyki (nr telefonu, e-mail)

oraz odebrania podpisanej przez Dziekana umowy o organizację praktyki.

Niedopełnienie powyższych formalności wiąże się z niemożliwością przystąpienia do realizacji praktyki  i jej rozliczenia.

Szczegółowe informacje o praktykach zawiera Regulamin Praktyk Studenckich.

 

KOORDYNATOR ds. PRAKTYK od r. ak. 2020/2021:

dr inż. Katarzyna Lachowicz

Katedra Dietetyki

pokój 2101 (budynek 32, II piętro)

tel. +48 22 5937027

e-mail: katarzyna_lachowicz@sggw.edu.pl

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną preferowaną formą kontaktu jest kontakt zdalny, za pośrednictwem MS Teams, e-maila (adres podany powyżej) oraz telefonu.

TERMINY KONSULTACJI W SPRAWIE PRAKTYK - W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021:

Studia stacjonarne I i II stopnia: MS Teams - wtorek godz. 13-14
 (od 13 października 2020, z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz 10 i 24 listopada 2020); inne terminy - po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym

Studia niestacjonarne I stopnia: MS Teams - piątki godz. 11-12

(od 16 października 2020, z wyłączeniem dni wolnych od pracy);

inne terminy  - po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym

 Uwaga

Dla każdego rocznika studentów kierunku Dietetyka I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz  II stopnia studiów stacjonarnych od roku  akademickiego 2020-2021 informacje dotyczące praktyk będą przekazywane w ramach zespołów na MS Teams.