Plany zajęć

Drukuj

Studia stacjonarne

Organizacja zajęć od 25 maja 2020

Studia stacjonarne I stopnia (studia licencjackie)

Sem. 2 – zajęcia w dniach 15-22.06.2020 wg planu poniżej

Sem. 4 – zajęcia w dniach 1-3.06.2020 wg planu poniżej

Sem. 6 – zajęcia w dniach 3.06.2020 wg planu poniżej (jedna grupa)

 

NOWE PLANY ZAJĘĆ

NOWE LISTY STUDENTÓW

 

PLANY ZAJĘĆ

LISTA STUDENTÓW

 

Studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie)

NOWE PLANY ZAJĘĆ

NOWE LISTY STUDENTÓW

 

PLANY ZAJĘĆ

LISTA STUDENTÓW

 

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne I stopnia (studia licencjackie)

Organizacja zajęć na Wydziale Żywienia Człowieka od 6 czerwca 2020 

Stopień I:

Sem. 2 – zajęcia w dniach 27 – 28.06.2020 r. wg planu poniżej

Sem. 4 – zajęcia w dniach 27 – 28.06.2020 r.wg planu poniżej

Sem. 6 – zajęcia w dniach 27 – 28.06.2020 r.wg planu poniżej (jedna grupa)

 

NOWE PLANY ZAJĘĆ

NOWE LISTY STUDENTÓW

 

PLANY ZAJĘĆ

LISTA STUDENTÓW

 

Studia niestacjonarne II stopnia (studia magisterskie)

PLANY ZAJĘĆ

  • Plan zajęć rok 1
  • Plan zajęć rok 2

LISTA STUDENTÓW

  • Lista studentów rok 2