Student

Drukuj

Informacje dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz doktorantów Wydziału Żywienia Człowieka.


Bieżące komunikaty znaleźć można w zakładce KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW


Godziny konsultacji pracowników Wydziału

Dyżury nauczycieli akademickich w semestrze zimowym- wkrótce

Godziny konsultacji nie obowiązują w okresie przerwy międzysemestralnej.


Pomoc psychologiczna dla studentów SGGW - szczegóły tutaj


Wzór podania ogólnego do Dziekana Wydziału Żywienia Człowieka prof. dr hab. Dominiki Guzek- pobierz tutaj

Wzór podania ogólnego do Prodziekana Wydziału Żywienia Człowieka dr inż. Anny Piotrowskiej - pobierz tutaj


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem kampusu (pobierz tutaj) i domów studenckich (pobierz tutaj


Termin składania prac dyplomowych:

Terminy składania prac dyplomowych reguluje Regulamin studiów, § 27 ust. 1.


Informacja dla Studentów Wydziału Żywienia Człowieka SGGW, zainteresowanych programem SPSS, Imago 4 lub starsze wersje.

Pozyskanie SPSS - pobierz tutaj.

Pozyskanie Statistica - pobierz tutaj.