Wacław Laskowski

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab. prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 130

waclaw_laskowski@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2071

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Technologia informacyjna; statystyka stosowana; ekonomika konsumpcji; ekonomia menedżerska

Zainteresowania naukowe:

Ekonomika konsumpcji; wyżywienie ludności


Associate professor (dr hab.)

Food technology and nutrition; Health sciences
Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2071

Main areas of didactic activity:

Information technology; applied statistics; economics of consumption; managerial economics

Research interests:

Economics of consumption; food and nutrition policy