Tomasz Plewicki

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa:

Mechanika, Informatyka

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Projektowania Żywności

(+48) 22 59 37 084

tomasz_plewicki@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2074

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Maszynoznawstwo gastronomiczne

Inżynieria procesowa

Informatyka

Zainteresowania naukowe:

Fizyka ośrodków ciągłych, Mechanika, Informatyka


Ph.D., senior lecturer

Mechanics, Computer science

Department of Technique and Food Development

Chair of Food Development

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2074

Main areas of didactic activity:

Science of mechanics in gastronomy; process engineering; computer sciences

Research interests:

Physics of continuous media; mechanics; computer science