Tomasz Królikowski

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent naukowo-techniczny

Społeczny Inspektor Pracy 

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii Żywienia

(+48) 22 59 37 032

tomasz_krolikowski@poczta.fm

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2095

 

Główne obszary działalności:

prowadzenie zajęć z kwalifikowanej pierwszej pomocy; wpływ czynników żywieniowych na zaawansowane zabiegi resuscytacyjne


Ph.D. / scientific and technical assistant

First aid Social Labour Inspector

Technology of food and nutrition; Health sciences

Department of Dietetics
Chair of Nutritional Physiology

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2095

Main areas of activity:

Impact of dietary factors on advanced life support